Březen 2016

Slepota

28. března 2016 v 18:24 | František
Slepota
Víceméně se vyhnu základnímu problému, postižení některých našich občanů skutečnou slepotou ať už vrozenou nebo získanou v důsledku nějaké nemoci nebo úrazu.
Budu psát o slepotě obrazné , kdy někteří z nás dělaji jako kdyby neviděli , přidám mimo toho i jako kdyby neslyšeli a možná v plné síle i to, jako kdyby zapomněli mozek někde na cestě.
V České republice je dost velká rozvodovost a to hlavně u mladých párů ,po velice krátké známosti, mnohdy pod dojmem otěhotnění partnerky se uzavírají svazky aniž ti dva by se dobře poznali, stavět vztah jen na sexu a společné zábavě dlouho nevydrží.Pokud partner a to většinou muž musí velice často za kamarády, vrací se pozdě a podnapilý , měl by to být první varovný signál, další a závažnější je když je zřejmé,že mu drogy (marihuana nebo ještě hůře tvrdší verze) nejsou cizí a nejspíše do drogového stavu jednou spadne.Naprosto také nechápu ty kterým nevadí,že partner nemá žádnou práci ani se nevzdělává v nějaké škole , mnoho mladých lehkomyslně se do práce nežene , měli by vědět,že jednou až by měli mít nárok na důchod, jim budou chybět roky odpracované a vlastně také momentální příjem.
Další příklad slepoty ( ignorace toho co přijde)
Jsou střední ale bohužel i vysoké školy jejichž absolventi mohou s diplomem nebo maturitním vysvědčením rovnou jít na pracovní úřad , prostě o absolventy je minimální zájem ,paotom se setkáváme s tím ,že někdo pilně řadu let studoval, dělá řidiče, pokladní v marketu nebo nedůležitou úřednickou práci. Neměl by i tady působit trh , nevolám po nějakých umístěnkách jako za bolševika, spíše ekonomickými nástroji donutit školy aby se orientovaly na obory jejichž absolventi své místo na trhu práce najdou.Třeba i tak,že to budou technické obory ,nejlépe vázané na konkrétní firmy a jejich potřeby.
Další případ slepoty (vulgárně spíše blbosti) jsou lidé kteří se nechají obalamutit všelijakými podvodníky a zakoupí si nějaké podezdřelé finanční produkty , které se zákonitě po čase stanou bezcenými , a peníze se přelijí kamsi a spravedlnosti se nedočkáte.Také naprosto nechápu někoho kdo za situace krajně napjaté finanční bilance rodiny si vezme půjčku na zbytnou věc jako je exotická dovolení, různé oslavy včetně vánoc apod.Když vím,že nemohu splácet , logicky se dostanu do problémů, další půjčkou nic nevyřeším a jen hlouběji zapadnu do problémů.
Víte ono na dovolenou se dá jet i k nějakému rybníku , k Vánocům stačí i skromnější dárky a to,že Vám je padesát let můžete oslavit s nejbližšími s jednou lahví a tácem doma dělaných chlebíčků a ne mít desítky hostů, pronajatý sál atd.

jak dlouho ještě...

22. března 2016 v 19:24 | František
Předem, hluboce soucítím s oběťmi teroristů v Bruselu , myslím ,že už pohár přetekl a na takový útok by měla přijít velice pádná odpověď jak na frontě proti IS , tak v Evropě a vůbec v celém světě.
K vojenskému řešení se nemá cenu vyjadřovat , stejně ho nemohu nijak ovlivnit ,určitě by se měly zintenzivnit nálety proti cílům IS a celé infrastruktuře například zničením elektrických vedení, transformačních stanic , přerušit silniční spojení v uzlech jako důležité mosty a likvidovat veškeré pokusy vyvážet ropné produkty ničením zařízení a cisteren .
Důležitý článek je také zastavení (omezení)propagandy IS v sociálních sítích , tištěných médiích, rozhlasu a televizi , blokací u zařízení na území IS vzdušnou likvidací.
Asi už nelze čekat s preventivním zajištěním všech rizikových osob , aktivistů džihádu, navrátilců z IS , nové navrátilce odmítat, vyhošťovat mimo Evropu.
Je nutná koordinace všech složek bezpečnostních aparátů v jednotlivých zemích, předávání informací, zamezení pohybu rizikových osob po Evropě .
U tzv. imigrantů provést opravdu důkladné prověrky (hlavně u singl mužů) odkud pocházejí, co mají za sebou a zda nejsou skrytými příslušníky IS nebo odnoží AL-Kaidy nebo dalších obdobných skupin. Není přece možné aby se nevědělo kde se nachází tisíce osob které dorazily a nejsou v nějakých centrech , žádný terorista nemůže efektivně pracovat bez pomoci někoho z místních (sympatizantů, příbuzných). Myslím,že praxe z Izraele , kde jsou demolovány domy teroristů, vyhoštění následné se týká i rodinných přísllušníků apod.A bude, i když to málokoho potěší nutné i změnit postupy při užívání zbraní proti ozbrojeným a nebezpečným osobám , musí mít navrch zabránění útoku před nějakým vyjednáváním .

není konkurence jako konkurence

17. března 2016 v 17:53 | František
Není konkurence jako konkurence (jeden laický pohled k probematice)
Na počátku byl možná dobrý úmysl a to omezit monopolní dodavatele tí, že se dál příležitost dalším firmám a trh se přerozdělí na více subjektů .Podstata ale zůstává stejná , vybudované sítě nelze dělit fyzicky ale pouze provozně a vždy tedy bude existovat platba od alternativního dodavatele k majiteli sítě jež by měla pokrýt výrobu, transport a údržbu vedení .
Nebudu rozebírat telefonní sítě i když jde o podobnost , omezím se na plynárenskou soustavu kde je majitelem a provozovatelem převážně německá RWE ,u elektrických vedení je to ČEZ a zčásti EON.
Když začne cena energií ve světě klesat ,každý by čekal je stejnou měrou to bude i u nás a ne ,že se platby zákazníka změní méně a rozdíl zůstane v systému , hlavně v maržích dodavatelů.
Co nám nejvíce chybí je stanovení míry mravného zisku jakéhokoliv článku zprostředkujícího prodej služeb, zboží apod. zákazníku.To samé platí i pro různé půjčky a podobné transakce, celý systém je složitý a pro neodborníka nesrozumitelný.Zákazník by měl mít k dispozici dva údaje , cenu služby (zboží) jako výsledek výroby, a nějaké souhrnné číslo obsahující zisk dodavate (obchodníka) tedy marže a odvod DPH atd.Pak by šlo lehce spočítat rozdíl a ten by musel být v toleranci pro férovou (mravnou ) transkaci, vše nad by porušovalo zákon (u půjček by to byla jasná lichva)
Jsme svědky hry s čísly , něco se zlevní o nějaké procento ale je to jen složka komplexní ceny a absolutní sleva (tedy rozdíl toho co zákazník zaplatí) je daleko menší nebo až nulová .
Existují srovnávače , ale jaké je to srovnání když zadáte své údaje a ono to účelové Vás nasměruje k nějakému dodavateli ,údajně nejlevnějšímu , proč se v tabulce nemohou objevit čísla všech hlavních dodavatelů a porovnání by bylo férovější , navíc tam jsou různé fixace na nějakou dobu v nabídce ,zvolíte a při poklesu máte smůlu ,platíte původní cenu po dobu fixace , fungovat by to mělo i opačně , zatím ale jsou spíše poklesy.

ne přímé volbě

12. března 2016 v 12:23 | František
Ne přímé volbě
Sledoval jsem včera debatu v parlamentu a večer v událostech a komentářích na ČT 24 k referendu a také k přímé volbě tentokrát starostů a hejtamnů.
Myslím,že každý už si uvědomuje ,že tato metoda z dílny zastánců přímé demokracie nevede k větší demokracii ale skýtá řadu rizik .Nikdo nezpochybňuje,že může nastat situace kdy by se politická reprezentace chtěla zeptat občanů před zásadním rozhodnutím na názor formou referenda, v dohledné době vidím otázku přechodu na Eura.
Něco jiného je obecné referendu kde vždy hrozí ,že s kalkulem jistého nezájmu voličů by mohla určitá seskupení prosadit nějakou normu výrazně omezující svobody názoru, podnikání , pracovat s dirigismem, sociálním inženýrstvím apod.
Proto by se jim hodilo co nejméně osob potřebných pro vypsání referenda stejně i malé procento potřebné pro schválení předmětu referenda. Já vidím , to ,že prostě rozhodnout může jen nadpoloviční většina a ne nějakých 20% nebo dokonce méně.
Možná by opravdu pomohla povinná účast na volbách , nebo spíše možnost volit korespodnčně, přes internet , určitě by šlo vymyslet způsob který nelze oklamat třeba kupováním hlasů. Jak byly ty volby na Slovensku jsem si všimnul,že kandidátky dostávali voliči ve volební místnosti a dokonce byly sankce za neodevzdání ostatních kandidátek, to ,že voliči kandidátky dostanou domů umožní různíšíbrům manipulace a někdy taky diktát nějakého člena rodiny ostatním, budete volit ty a ty, dejte sem ostatní lístky.
K přímé volbě starostů a hejtamnů, byl jsem dvacet roků členem obecního zastupitelstva a myslímsi ,že v mnoha obcích a městech by to vedlo k rozvratům pro spory mezi zastupiteli a přímo volenýmstarostou (primátorem) ,k stagnaci řízení , novým volbám atd.
Předem dávám svůj názor,že krajská zastupitelstva je omyl ,kraje měly být řízeny manažersky odborníky ,bez vlivu politický stran .Hejtman a hlavní manažeři by vyšli z výběrových řízení , ostatní by byli státní úředníci podle zákona, doba neomezená s tím,že zřizovatel by měl právo vypsat nový výběr. Řekl bych ,že by to zabránilo mnohým problémům s přidělováním dotací a třeba i trestné činnosti a odstřihlo strany vládí koalice od krajů.K manžerské složce by mohla fungovat jako poradí orgán rada starostů jež by dala zpětnou vazbu z obcí a měst.
Přímo volený starosta ,kdo by to tak asi mohl být, určitě by musel vést vlastní kampaň a tak by šlo jistě o bohatšího občana, podnikatele a to by znamenalo následná střet zájmů při zakázkách jemu nebo firmám kamarádů nebo svého sponzora. Pokud by nedošlo ke shodě v radě, zastupitesltvu , bylo by v patové situaci , přišly by rezignace a možná i nové volby a ten přímo volený by narazil na nové zastupitstvo opět .

Komedie života

8. března 2016 v 18:08 | František
Nevím jak vy ,mně život jako komedie nepřipadá , ono totiž nejde o ždáný spktákla ale reálný děj v reálném času a týká se jen a jen nás.ne ,že by během života nenastaly komické chvíle , vyvažují je ale i chvíle plné napětí , tragické a osudové.Říká se dokonce,že většina tzv. komiků v osobním životě je pravým opakem , jsou vážní, vše dělají s rozmyslem.
Každý by si měl vážit a jako poklad opatrovat mládí , když vynechám první etapu života a to je dětství (i to nemusí být žádná komedie , jsou děti žiící v harmonické rodině , v dostatku hmotném i kulturním, jsou ale druzí žijící v postupně rozvrácené rodině, rodině s existenčními problémy, v rodině poznamenané alkoholismem, závislostí na drogách nebo automatech jednoho nebo obou rodičů.A úplná krajnost je život v rodině kde jsou běžné fyzické tresty nebo dokonce pohlavní zneužívání.
Kdo je mladý , má celý život před sebou, má nějaké představy o tom co by chtěl dokázat , záliby, koníčky.Rodiče někdy dělají velkou chybu když se snaží u dítěte které na studium nemá potřebnou míru předpokladů, jej nechat studovat a to i na mnohdy obtížných ale preferovaných oborech: Je z toho obvykle veliké zklamání, ztráta iluzí a mnohdy dítě dá za neúspěch vinu rodičům a odtahuje se od nich. přitom by například po střední škole (vyučení) mohlo být dobrým řemeslníkem , technikem.
Život není komedie , nevyhnutně jednou na konci čeká nevyhnutelné , cestou do tohoto bodu ztrácíte partnery, kamarády , možné jste vyneseni nahoru nebo naopak spadnete na hranici přípustnosti.
I kdyby jste si nasadili červený nos a kostým Pierota , komikem nebudete , to nelze naučit jako básničku , k tomu musíte mít talent od Pánaboha , píli a vůli k neustálou reflexi na současné trendy .Najednou zjistíte,že pod Vámi se nikdo nesměje, potlesk je vlažný a odsunují Vá maximálně k vyplnění přestávek až po den kdy Vám řeknou ,končíš .

Máme málo zeleně?

3. března 2016 v 12:35 | František
Při čtení následujícíhoí blogu budou asi zarytí ekoteroristé skřípat zuby ,ovšem měl by konečně alespoň v něčem zvítězit zdravý rozum a zabránit tak materiálním škodám, problémům mnoha obyvatel obcí a měst a zachránit i určitě nezanedbatelné množství lidských životů.
O co tak asi jde, samozřejmě o stromy . Ne o každé stromy pokojně si rostoucí někde v terénu, ovocné stromy v sadech a lesní porosty v převážné míře plochy.
Minulé dva dny zase ukázaly jak negativně působí blízkost stromů od elektrických vedení, trasy silnic a železničních tratí.
Existuje pojem pádová vzdálenost , jde o průmět průměrné délky stromů do vodorovné roviny , odhaduji jde asi o 8m .
Je rozdíl mezi kategorií silnice , železniční trati a elektrického vedení.
Dle mého názoru by u dálnic, silnic pro motorová vozidla a silnic první třídy, celostátních železničních tratí a vedení VVN (tedy nad 35kV , nejčastěji 110,220 a 400kV) v pádové vzdálenosti neměly vůbec stromy být .Neznamená to ,že by tam měla být nějaká pustina, existují bezúdržbové keře s maimální výškou cca 2m jež určitě provoz neohrozí (pochopitelně to platí pro úseky průchodu lesem nebo obdobným stromovím , v polích a lukách by tento problém nebylo třeba řešit).
Pro silnice nižších tříd , místní železnice a elektrická vedení by šlo jít na polovinu pádové vzdálenosti (4-5m) s tím ,že dle odborného zhodnocení by navíc i za hranou byly odstraněny rizikové stromy (přestárné, narušené,vyhnuté z kolé polohy) , u elektrických vedení i provedeno větší odvětvení .
To,že někdo bojuje o každý strom a pak se musí dívat jak hasiči a pracovníci silnic, drah a energetiky stromy stejně musí porazit, ořezat větve apod. problém jen odkládá , tady nejde primárně o ten strom ,jde o bezoečnost provozu na silnicích a drahách , o to ,že celé vesnice zůstávají hodiny bez proudu , kdo to nezažil měl by vědět ,že jsou ohroženy zásoby v lednicích a mrazácích, že většina kotlů se bez elektrické energie neobejde a v zimním období lidé mrznou atd.
K tomu bych přidal i to ,že by se měly zlikvidovat ty stromy mimo silnice do kterých narazilo nějaké vozidlo , pravděpodobnost opakování je velká, variantou je jen svodidlo v tomto místě.
Případný úbytek stromů obecně by se dal klidně řešit novou výsadbou na mnohdy zanedbaných místech plných kopřiv, roští a možných černých skládek, bylo by možné využít i veřejné služby nezaměstnanýcha pobírajících sociální dávky , krajině by to jen prospělo