Listopad 2015

Naposledy

29. listopadu 2015 v 16:45 | František
Naposledy , lze to takto říci nebo ne. Jestliže je něco naposledy, muselo někdy býti i poprvé, to asi není zpochybnitelné , je jen otázka jestli si skutečnost neupravujeme nebo prostě díly stáří, alkoholu a vůbec jinak si nic pořádně nepamatujeme.
Historikové i spisovatelé románů nás krmí tím co kdosi slavný, statečný, řekl moudrého a hrdinského v poslední chvíli života. Mám strach,že člověk v těchto chvílích myslí jen na svoji existenci, chce ještě o několik chvil zahnat zubatou , maximálně rozvažuje co v životě stihl a co ne , komu ublížil, komu pomohl a jak se s jeho skonem vyrovnají blízcí.
Existují i jiná naposledy neznamenající konec dní ale plynoucí ze stáří, následků nemoci , nebo dopadu kola osudu.
Naposledy když přijde čas jsme na nějakém pracovišti a je jedno jestli je to před odchodem do důchodu nebo po skončení pracovního poměru. Naposledy na nějaké dovolené vstupujeme a vystupujeme z moře a ubíráme se na hotel balit a připravovat na zpáteční cestu.Naposledy stojíte na lyžích když artrózy , úrazy Vás vyřadí a dále už budete jen mít možnost po sněhu trochu projít, naposledy z podobných důvodů jedete na kole. Ovšem k těm kolařům, každý řidič jistě zná ten okamžik kdy jakýsi senior neudrží rovnou trajektorii, při seskakování z kola skáče do vozovky a ukázání rukou při odbočení považuje za přílišný ústupek tomu bláznu v bouráku, to ,že potom může být jiné a tragické naposledy pro seniora , řidiče nejspíše pak čekají problémy ,ztráta ŘP , pokuty a to nemluvím o svědomí a možným náhradám pozůstalým.
Naposledy někoho potkáte , chtěli by jste tolik říci, není čas , ztratíte odvahu a ono to bylo naposledy , něco se stalo, odstěhoval se.
Naposledy se uvidí jako partneři i mnozí kteří se rozvádějí, neřešme důvody , někdy ale stačil jen krůček, slovo, omluva, troška pochopení, odpuštění asvazek mohl být zachován , zvláště pokud jsou děti ,pro které je to mnohdy trumatizující, bourat je vždy jednodušší než stavět.
Naposledy jsem se loučil i s oběma rodiči , dokonce i s mladším bratrem ,to ,že lidé se rodí a potom odcházejí je dané, nevyhnutné a asi i spravedlivé , nic na tom nezmění peníze, postavení . Je ale tragické ,že v dnešní době dnes a denně někde ve světě umírají lidé hlady, hlavně děti , nebo na banální choroby léčitelné běžnými medicinskými postupy.Je potřeba skončit s nesmyslnými válečnými konflikty hlavně díky působení radikálního islamismu , pokusit se normalizovat situaci v některých arabských a afrických zemích a přispět k vytvoření podmínek k návratu uprchlíků do svých domovů , masová migrace do Evropy není řešení pro všechny, budou se těžko přizpůsobovat jiným klimatickým, společenským podmínkám . Žádná země není tak ekonomicky silná aby přijala a jen hostila statisíce lidí , nutně by to znamenalo je nejen ubytovat ale i připravit na postavení na vlastní nohy , tedy zvládnout jazyk , nějaké dovednosti a živit se prací vlastních rukou.
Závěrem k tématu , naposledy si řekněte,že jsem lhal, pováděl, škodil a ubližoval , přidal bych i kouřil, bral drogy , hrál automaty a klidně i přivodil si těžkou opilost, ono se dá žít i v souladu s desaterem, aby až jednou přijde Váš den poslední jste mohli říci svým bližním ,že jste prožili dobrý život a odcházíte vyrovnáni s čistým štítem.

Život bez kouzel

22. listopadu 2015 v 18:24 | František
Tady je před blogerem velké dilema , jestli takový život žije, jestli je to normální spoléhat se na jakási kouzla a jestli některá kouzla nelze nazvat prostě sofistikovaný podvod.
Co to je vlastně kouzlo , je to souhrn činností jež pomohou vykonat věc v rozporu s fyzikálními a jinými zákony .
Jaké by to bylo pěkné mávnout hůlkou a z klobouku by vylezl králík, podruhé zase králík a tak donekonečna, kam bych proboha ty králíky dal , jak bych je krmil a protože osudem většiny králíků je pekáč , musíte je zabít , stáhnout kůži, odstranit vnitřnosti , naporcovat. Jsem z vesnice , králíky jsme měli ještě loni ,užil jsem si jich za ta léta dost.
Z klobouku se dají také v rámci kouzlení tahat hrdličky, ty z hlediska výživy nemají hodnotu, musel bych je pouštět . lepší by bylo přeonačit kloubouk na pětisícovky, to už by byla práce na dobu, ovšem nevím jak bych klobouku vysvětlil, že existují seriová čísla a šarže , více bankovek se stejnými znaky by bylo napadeno a skončil bych asi v lochu.Taky by klobouk mohl vydávat po kouzerlné formuli třeba Simsala bim... 22 karátové puncované zlaté šperky, diamanty nebo zlaté tolary.Ovšem takový produkce by musela probíhat bez svědků někde v ústraní a stejně by nebylo možné naráz se projevit jako milionář když součty Vašich příjmů ukazují spíše na hranici sociální potřebnosti.
Ještě lepší kouzlo by bylo omlazení seniorů , zahnání všech chorob a neduhů , získání zvláštních schopností , vědomostí, znalosti řečí, předvídání , schopnost rozeznat dobrého člověka od zlého, falešného.
To by bylo úplně ideální, představoval bych si to i v barvě orámování hlavy, dobrý člověk barva zelená, modrá, závistivec ,lhář , barva žlutá až oranžová, psychopat a schizofrenik, barva fialová, tady bych to vylepšil tak,že pokud tito jistě lékaři propuštění jako abolutně bezpeční z ústavů, tak by ta fialová blikala , hned bych se klidil z cesty, a vrahouni a násilníci by měli orámování černé jak uhel a pokud jaksi chtějí někomu ublížit tak by také blikali.
Taky by kouzlem bylo možné všechny kteří chtějí někomu ublížit , včetně teroristů všeho druhu , proměnit v solný sloup, to by někde byla alej , doufám ,že ta sůl by nebyla jedovatá aby kdyby ji nějaké zvířátko olízlo , nebylo po něm nebo se na něj nepřenesly negativa původního subjektu.
Takže to co jsem předem napsal asi v reálu nebude, musíte vystačit s tím co máte, nemoci samy neodejdou a stáří a kmotřičku smrt také neoblafnete. Je třeba jen využít čas který je každému dán a žít jako slušný člověk ,třeba ty neslušné na mikuláše vezme čert , semelou je Boží mlýny nebo alespoň uklounou na šlupce od banánu...

Síla slov

15. listopadu 2015 v 12:29 | František
nejen odsouzenním ale
Síla slov , nebo síla činů, síla odhodlání , síla žalu, síla vzdoru a síla nenívisti.
Něco podobného napadne každého jako reakce za hnusné vraždění v Paříži teroristy vyslanými islámským státem.
Co se vlastně stalo, proč muselo 129 lidí zemřít a další pomalu stovka je v kritickém stavu takže bohužel počet mrtvých asi není konečný.
Začala válka už i na evropském kontimentu , máme se bát i my , jak se zabezpečit , jak žít a plánovat svou budoucnost.
A to vše za situace kdy se do Evropy valí víceméně nekontrolovaná uprchlická vlna kterou orgány EU přes mnohá jednání prostě nezvládají, v hraničních státech nejsou všichni registrováni nebo lze na základě falešných dokumentů proces oklamat a dostat se dále, na území především Německa se migranti rozptylují bez povědomí kdo kde vlastně je.
Takzvaní sluníčkáři a jim podobní vše omlouvali, bagatelizovali , dle nich může migrace přispět k rozvoji ekonomik, řešit nedostatečnou porodnost evropských zemí a kdeco.Maďarsko ale i ČR kritizovali za úřední postupy dle protokolu, detenci migrantů apod. Z hlediska celého počtu migrantů je to asi takové jako by ovčáci z tisícíhlavého stáda podchytili pár desítek kusů a ty ostatní nechali volně běhat.
Nemůžu nikomu radit ale v době moderních technologií by všichni příchozí v hraniční zóně Schengenu měli být registrování oskenováním prstů ,fotografií a případně i DNA a tento soubor uložen do jednotné databáze aby v jakékoliv jiné zemi EU bylo možné osobu identifikovat .Bylo by nutné masu uprchlíků rozdělit , ty jež utíkají před válkou (mimo bezpečné země v soupisu) a tzv. ekonomické migranty.U té první kategorie provést ještě další dělení a to oddělit rodiny s dětmi od singl osob které by měly být podrobně prověřeny zda nejde o džihádisty a nebo uprchlé příslušníky irácké nebo syrské armády.
Historie nám říká , že už od dálnověku v případě ohrožení ženy s dětmi a starými a nemocnými se uchylovali někam do lesa, jeskyně apod. a muži šlo bránit svoji obec, rodinu, majetek. Kdo si myslí ,že bude za ty mladé bojovat, my z Evropy, Američané nebo snad Sikhové .Ten kdo utekl z bojových struktur v době války je dezertér (defétista) a takoví obvykle skončili v kriminále, trestném praporu nebo u zdi.
Co se týká boje s IS , opět těžko můžu někomu radit z globálního pohledu (jsem jen neprofesionál důstojník v záloze) ale myslím,že svět by měl na atentáty v Paříži odpovědět nejen odsouzením ale nějakou zásadní akcí , napadá mne úder proti centru IS městu Rakka v Sýrii . Když se podíváte na území v současné době pod kontrolou IS nejde o zástavbu jako u nás ale izolovaná města obklopená vesnickou zástavbou mezi kterými je poušť s nějakou silnicí . Intenzita náletů je v podstatě malá a směřovaná na izolované body , je třeba zastavit silniční dopravu ničením silnic , odříznout oblast od energií (voda, el. proud) a ničit i skladiště pohonných hmot, místa sousředění teroristů apod . v daleko větší míře a ochromit IS i o finance z prodeje ropy a další.
Co je důležité i když se to mnohým nebude líbit je zastavit propagandu IS a podobných seskupení na sociálních sítích , tištěných médiích ,televizi a rozhlasu.
Další věc je mnohdy citovaná radikalizace mladých muslimů vyvolaná působením některých kleriků nebo ještě hůře navrátilců z IS ? Talibánu apod. To by měla být věc tajných služeb a dohledu nad probémovými komunitami.

Zvláštní záliba

8. listopadu 2015 v 18:18 | František
Zvláštní záliba
Předně by jsme si měli popsat oba pojmy, zvláštní je jedinečná, neběžná, nemá ji každý a nemusí to být vždy taky nic pozitivního. Záliba , oblíbená činnost nad rámec běžného programu, asi zálibou není spánek, požití potravy a nápojů a další věci související s existencí jedince ve společnosti.
Je tedy zvláštní záliba láska k přírodě,někdo je domácí pavouk, z domu jde jen do práce , maximálně na pivo. Pobyt v přírodě ho nenaplňuje, je tam zima, teplo, fouká tam vítr, létají komáři apod. Znal jsem jednoho který měl fobii z toho ,že mu v lese spadne na hlavu šiška , přitom v našich podmínkách jsou šišky které vám neublíží , natož pak padající žalud. Podobný strach může mít původ v dětství , ono poměr dospělý a dítě kontra šiška která je stejně velká.
Jezdím dost pravidelně na chalupu do Krkonoš, jako důchodce jezdím spíše v týdnu , víkendy nechávám mladým.Ani nevíte jaká je to změna snad ve všem, úplně jiný vzduch i když někdy v době pastvy v okolí jsou kravičky cítit, ale jako rodilý venkovan i když ne změdělec to beru jako něco přirozeného , určitě lepšího než kupy polétavého prachu, smog, rámus a také světelný smog.
Když je jasno večer tak vidíte hvězdy v takovém množství a jasu jak se vám v městě ani v přesvětlené zástavbě nestane,V létě vidíte večer poletovat světlušky, ozývají se koncerty kobylek (cikády jsou mnohem dále a mají jiný zvuk, poprvé jsem je slyšel a videl na chorvatském Brači).
Večer místo jistě zase katastrofami oplývajících zpravodajství a nastavovaných seriálů je lepší opatřit se proti komárům a na lavičce slyšet dohasínající den, loučící se ptactvo, nástup hvězd.Také nyní k podzimu slyšíte štěkání srnce ,po obloze se míhají netopýři ...no co , představte si to.
No a v zimě se vždy rozhoduji jestli dívat se budu na bednu nebo na oheń v krbových kamnách , zahasnete a vidíte ten efekt hoření ,obraz jež se neustále mění .V zimě také nastává ta zvláštní věc a to ,že je rozdíl mezi první nocí, druhou , další a tou poslední , to už je krásně teplo pohoda a vy musíte jet domů, první noc se musíte obalit jako pumpa na zimu , topit snad do půlnoci , ovšem teplo berou zdi , strop, podlaha a než něco naakumulují zkrátka večer máte 20 a ráo 12 stupňů i méně. Jo jak by bylo mít na to dálkově si před odjezdem na chalupu spustit topení.Když byly děti malé tak jsem podstupoval oběť v tom ,že jsem vyrazilv pátek z práce, topil a topil a žena s dětmi dorazila v sobotu do už lepší tepelné pohody.
Asi jsem od těch zvláštních zálib utekl, asi ,že žádné nemám , mrzí mně jak se chováme k přírodě , jak se zabírají pole pro sklady, markety a přitom je tolik nevyužitých ploch v rajonu měst, nechápu proč nemůže být market do pater s rozdělením dle sortimentu a děleným vstupem do každého patra , navíc na střeše by měly být fotovoltaické a teplné panely pro úsporu energií, ono při variantě s patry by se rozloha mohl zmenšit i na méně jak polovinu, rovněž tak proč má být parkoviště zaplněno běžně z 40-50% a těch pár špiček přeci neopravńuje k tak velkému záboru půdy.