Březen 2015

Pár slov k Uh. Brodu

31. března 2015 v 17:13 | František
Předem sděluji,že nejsem odborník na bezpečnostní problematiku a neznám všechny detaily případu, hlavně časovou osu odchodu skupiny jíž se po napadení pachatele židlemi podařilo utéci.
Vyslechl jsem si celou zprávu k případu včetně časových údajů týkajících se výhradně zásahu policejních složek a některé komentáře byly i netu.
Jediná dílčí vina je tam dávána operačnímu důstojníku který nesouhlasil s nějakým dalším zásahem a neinformoval vedení města.
Co mi chybí je zdůvodnění proč nebyla vyzkoušena možnost proniknutí do objektu přes kuchyni když něco takového nabízel provozní restaurace, pokud by někdo vázal pachatele střelbou z místa hlavního vstupu i z bezpečného místa, pak by další skupina mohla přes kuchyń využít situace a pachatele eliminovat a ověřit zda jsou osoby naživu nebo ne, pak by vyjednávání bylo bezpředmětné. Postřelováním prostoru ze směru hlavního vchodu by také byl chráněn občan na toaletách protože by pachatel minimálně nemohl opustit prostor restaurace.
Dále přes to ,že objekt restaurace je v patře, je tam řada oken, existuje technika umožňující přes okna monitorovat zvuky zevnitř, je také možné bezpečné nahlédnutí pomocí světelného kabelu (lze i pod zavřenými dveřmi). Zaujala mne v jistém dokumentu o pyrotechnické hlídce technika ve tvaru řízeného vozítka s kamerou, pokud by něco takového bylo k dispozici bylo by možné bez nebezpečí pro policisty toto vozítko do prostoru vyslat k zobrazení situace, dálkově nechat vypustit slzný nebo omamný plyn, rozhodit výbušky a oslepovací prostředky atd.
To,že by minimálně na oddělení měla být pro podobné případy k dispozici dlouhá zbraň, nejlépe samopal a víceranná brokovnice je také pravda, ovšem podmínkou je výcvik s touto technikou pro všechny kteří pracují v terénu.
Pro teroristu amatéra je brokovnice více odstrašující zvláště pokud se použije proti sklu (lahve a sklenice nad barpultem, lustry, okna) , může jej to vyvést z rovnováhy a chybu lze vyyužít k eliminaci (likvidaci).

Co bude dál

25. března 2015 v 9:45 | František
Co bude dál
Takhle se může ptát kdekdo , roztoužený mladík jež se zatím dostal jen k malé pusince, důchodce sledující tenčící se množství financí když další peníze přijdou až za týden (déle) a další.
Především by každý měl mít nějaký plán jak dále postupovat i když mnohé věci jsou neovlivnitelné (příjem peněz) , vývoj počasí, přízeň dam pokud současně nevlastnite bourák, vilu v Toskánsku a soukromý tryskáč.
Já chci mluvit o utrácení z pohledu naší vlády. Na jedné straně je slíbeno ,že daně se nebudou zvyšovat (ANO) , na druhé straně socialisté by chtěli rozhazovat na všechny strany , posledně nápady ministryně práce a sociálních věcí kolem sociálního bydlení. Léta stát dával a dle mne zbytečně obrovské částky obchodníkům s bídou, majitelům různých ubytoven kteří se nestyděli za naplesnivělou místnost s WC a koupelnou na chodbě požadovat částky za které jiní užívají i třípokojové byty se vším. Pokud by ty peníze se použily na stavbu jednoduchého bydlení typu paneláků s byty 2+1 ,sprchou v stejném prostoru s WC , maximálně odolnými byty proti vandalismu kde by nebylo co odmontovat a dát do sběru, obyvatelé by tam byli ubytováni po přechodnou dobu a platili si jen energie a byli by nuceni se nějak začít o sebe starat (stupňování ceny bydlení po 1/2 roku atd.), mohlo takových domů být postaveno dost a problém by vyřešily určitě lépe než ubytovny. Podle mne rovněž unáhlené bylo rušení všech zdravotnických poplatků, minimálně v nemocnicích a lázních měl nějaký příspěvek na stravu zůstat.
Jestliže chce někdo rozdávat , musí vědět z čeho, lze jít cestou dluhů z rozpočtu, zvýšení daní nebo zvýšení výkonosti ekonomiky. Lepší výběr daní a odstranění nějakých výjimek jsou dobrá cesta , je na ní řada úskalí včetně dohod v koalici dosti rozdílných subjektů.
Každou chvíli odněkud vyskočí to ,že tam či onde někdo platil za jakési dobré rady (leckdy k ničemu) statisíce až miliony. Vždy jsem říkal,že podnik, státní orgán má pracovat s nezbytným počtem vlastních zaměstnanců , bez poradenských a jiných agentur, expertů atd., umím si představit snad jen úklid, ostrahu , stravování atd. Ono jak se pustí k nějakých údajům cizí subjekt,jakou máte jistotu,že je obratem nenabídne konkurenci, jinému státu atd.Navíc jakékoliv zadání práce by mělo počítat s tím, že cizí subjekt bude chtít do ceny zahrnout i vlastní náklady firmy jako nájmy , pomocné zaměstnace, energie atd.Ono někdy je lepší než si nechat radit je protočit vlastní mozkové závity, zapátrat na Netu a za ty penize co mi platějí taky něco dělat....

Jak sloni v porcelánu

18. března 2015 v 22:34 | František
Jak sloni v porcelánu
Řeč je ohledně opatření pro sběrny ohledně výplaty za sběr v složenkách nebo převodem na účet.Četl jsem první rozbory dnešníhoi stavu,sběr je na 30%,,může dojít k propuštění zaměstnanců atd.Už dříve jsem uváděl ,že mělo být rozlišeno mezi malosběrateli (většinou ne pachateli krádeží kovů) a velkosběrateli,neboli pravými zloději.
Malosběratel,většinou důchodce,mladistvý nebo bezdomovec s kárkou nebo ručním vozíkem asi nekrade traverzy z konstrukcí továrních bytových a zemědělských objektů,nemá zařízení na dělení profilu,autojeřáb a nákladní auto.Uhlídat kanálové mříže by snad pro pracovníky sběrny neměl být až tak problém.Tady by stačilo částky do 200Kč platit na ruku,asi by nebyl problém avést nějakou registraci a vybavit výše uvedené průkazem což by usnadnilo identifikaci.Problém je ,že řada těchto lidí nemá založený účet a který se musí platit,složenka na poště také asi není zadarmo.
Ti velcí nespíše čekají,třeba začnou jezdit s tunami opravdu ukradeného kovu na Slovensko nebo do Polska.Tam by měl spravedlnost zakročit,včeně pokut,zabavení prostředků jako aut,autogenů a rozbrušovaček atd.A hlavně nesmí vzniknout firmy jež by vlastně legalizovaly krádeže ,logika věcí říká pokud nejde o specilizovanou demoliční firmu jež pro konkrétního zákazníka demoluje nějaký objekt a to smluvním základu,tak nemá nikdo v opuštěných objektech co dělat a je tedy potenciální zloděj.Majitelé objektů by také měli nést zodpovědnost za to co se tam děje,jsou i relativně laciné metody s užitím fotopastí s dálkovým přenosem dat,potom by bylo možné zasáhnout a využít záběry k identifikaci zlodějů kovů.Navíc v době kdy dochází k záborům kvalitní zemědělské půdy by investory měly úřady nutit využívat prostory zrušených továren,zeměďelských podniků včetně řízených oficiálních demolicí a tím by zloději kovů nedostali příležitost k jejich činnosti.

Protest

12. března 2015 v 12:52 | František
Protestuji proti tomu aby se v obrazové části objevovaly texty s obrázkem jako Drogy jsou super a jméno blogerky.
Myslím,že dělat takto propagandu jedomu z největších zel jež ničí mnohé naše děti, známé atd. by se nemělo takto na místě přístupném všem uživatelům Blog.cz , co si kdo na svém blogu píše je druhá věc , to za chvíli tam bude někdo vychvalovat agresi proti Ukrajině nebo zvěrstva Islámského státu. Žádám o stažení veřejného puvlokování tohoto textu včetně obrázku, já bych tam spíše uvítal jiný obrázek a to co z člověka drogy mohou udělat , zkažený život osobní, narušení vztahů v rodině včetně možného vyobcování z rodiny (obava před exekucí pro dluhy) až po exitus člověka jež mohl být vším a skončil jako troska,člověk bez vůle atd.
Následně hodlám napsat můj pohled na restriktivní řešení tohoto problému
Možná se budu opakovat, nějaká omezení, to ,že občas policie něco objeví atd. prostě v boji s takovým zlořádem jako je konzumace drog nestačí.
Možnost je jediná a to okamžitý a plošný zákaz užívání drog v jakémkoliv druhu a množství.Vím,že okamžitě někdo přijde s tím,že prohibice se vždy obcházela, že si narkomani a dealeři najdou nějaké cesty, ano najdou ale z pohádek víme ,že draci obvykle měli více hlav než jednu, musí se prostě sekat hlavy,odstraňovat jedovaté býlí a to prací specializovaných týmů policie dopńěných pomocí od občanů (placení za informace o varnách, překupnících atd. dle tabulky ), použití volavek a provokací.
Pokud se v rovině konzument ,dealer, dovozce nebo výrobce ocitne cizinec , bude následovat kromě trestu i zákaz pobytu s náběrem dat (DNA,otisky prstů atd) pro případ návratu s jinou identitou.
Obecně konzum kriminalizovat opět odstupňovaně dle zasažení, nucená detoxikace a léčba, náklady hradit třeba i nucenou prací.Pravidelné kontroly na drogy u exponovaných povolání (vojsko, policie, doprava včetně železniční, letecké, dispečeři, pracovníci ovládající napřklad jeřáby a stroje jež by mohly ohrozit další včetně chodců atd. Při pozitivním testu, výstraha, dočasné odstaení od výkonu práce viz výše uvedeno, při recidivě propuštění jako při hrubém porušení kázně.
Kontroly diskoték na taneční a obecné drogy, kromě postihu uživatelů i pokuty až uzavření takových podniků.
Kontroly na vstupu do ČR jak na drogy tak na suroviny na výrobu, propadnutí prostředků sloužících k výrobě ,dealerství jakovozidel, pěstíren konopí, bytů kde bude nalezena varna atd.Z prodeje výše uvedených peníze do fondu na potírání drog, drogy veřejná likvidace .
Pro léčebné účely (konopí) autorizovat pěstírny třeba i s využitím technického zařízení zabaveného v nelegárních pěstírnách, v pěstírnách státní dozor, produty jen s THC pro léčebné účely.

Blanka-kabely ???

7. března 2015 v 17:51 | František
Blanka ,tunel je asi nekonečný příběh, otevření se odkládá na neurčito kvůli kabelům poškozeným vodou.
Neznám technické podrobnosti, účel pro které tyto kabely byly do kabelových kanálků položeny, vycházím jen z dlouhodobé praxe projektanta a pracovníka investic nejmenované telekomunikační firmy, dnes důchodce. Viděl jsem na netu reportáž (video ) při kterém byly odkryty poklopy šachet a bylo vidět uložení kabelů .
Prvním a jednoznačným kritériem jež musí každý projektant dodržet je takzvané krytí v dané prostoře, to by měl určit projektant stavby a dle toho krytí se odvíjí výběr kabelu. I když tunely (nebo jejich části) je možné považovat za prostředí vnitřní, nelze vliv zaplavení vodou vyloučit při průtržích ,katastrofálních povodních , běžné také bývá při úklidu oplachování povrchu vozovky a část vody se může dostat do komor jež nejsou vodotěsné, je tedy nejlépe vešker podzemní stavby (tunely silniční, vlakové i pro metro) považovat za krizově zaplavitelné a dle toho provést výběr kabelů.
V telefonní praxi jsou kromě kabelů ukládaných do země (tam je ochrana jasná) , kabely k uložení do tvárnicových tratí, kolektorů , vnitřních vedení v budovách atd.
U tvárnicových tratí je běžné dlouhodobé zaplavování šachet a tím i kabelových kanálů mezi nimi, běžné při rekonstrukcích nebo pokládce nových kabelů bylo odčerpání vody jednorázové ale i trvalé po dobu prací. V místě šachet dle délek kabelů a míst rozbočení se umísťují spojky,i ty musí být vodotěsné , na starých kabelech s olověným plášťem to bylo pájením , nové plastové kabely v posledním období se spojovaly ve smršťovacích spojkách napřklad RAYCHEM, kabely navíc měly mezi žílami vaselinu rovněž bránící vlivu vody.
Kvalitu z hlediska vlhosti (izolačního odporu) lze kontrolovat měřením , běžné jsou trvalé měřicí kontrolní zapojení jež upozorní na pokles izolace signalizací i s určením místa poklesu, firma jež provádí pokládku kabelů při předání stavby (pokud se uskutečnilo) by měla předložit výsledky měření, někdo by měl stav hlídat a pokud se začne něco dít, situaci řešit.

Jako v Kocourkově

4. března 2015 v 11:57 | František
Vracím se k problému zlodějů kovů. Od neděle vyhláška mění způsob placení za sběr ,nyní je možný jen převod na účet nebo platba poukázkou. Opět jak už to bývá s vaničkou se vylilo nejen dítě ale jaksi se vylila i ta vanička.
Předem malé rozdělení možných zákazníků sběren.
Drobní sběratelé , důchodci, mládež a někteří bezdomovci. Vozí většinou malá množství kovového materiálu a procento toho,že by šlo o předmět krádeže je malé, ono na takové kárce nebo vozíku se toho moc nevejde. Myslím,že tato kategorie neměla být postihována a stanoven denní limit třeba 200Kč k vyplacení do ruky . Neustálé ontroly občanského průkazu by šlo nahradit i jakousi průkazkou klienta té sběrny a evidovalo by se pod číslem průkazky a číslo OP a další údaje by byly zaznamenány při registraci.I pro tyto maloklienty by platil zákaz komodit jako kanálové mříže, umělecké a sakrální fragmenty,průmyslové produkty typu dopravní značky, svodildla, zabezpečovací kabely atd.
Velkosběratelé, neboli ti praví zloději kovů, nejezdí s kárkou a mají nebo si klidně najímají nákladní auta s rukou, disponují technikou na dělení kovů atd. Ti by měli mít prostě utrum a nějaká změna platby by pro ně neměla platit, tato činnost je jednoznačně společensky nebezpečná, je zdrojem nezdaněného zisku a díky ní vznikají obrovské ztráty na majetku obcí, státo , firem atd.
Jen tak pro zajímavost, jak se může ormální občan dostat k traversám I profil 20 a více cm, v bytové výstavbě RD se užívají I profily 14 a 16, větší jsou jasně z vykrádaných stropních konstrukcí zemědělských a průmyslových objektů.
I vozidlo firmy se zaměstnanci firmy nemusí odevzdávat legálně kovový materiál, sběrna by měla si vyžádat oficální účet té firmy a ne odeslat peníze na účet jež jim je předložen , tedy soukromý, věc ohlásit jako krádež a k řízení v rámci firmy.
Jak už jsem dříve uvedl, měly by firmy provádějící rekonstrukce u občanů (střechy, oplocení , topné systémy) demontované kovové materiály mít za povinnost dávat do sběru samy s účtováním vůči zákazníku.
Na závěr k tomu co jsem četl, mohou prý vznikat firmy jež budou příjemcem peněz za sběr od lidí jež nemají účet, byliště na obecním úřadu a platba do složenky také je pro ně nevhodná, takže ty největší chudáky tito vydřiduši budou ještě připravovat o část peněz za sběr . To je tedy spravedlnost ,opravdu , nemám slov.