Leden 2015

Vyber si

30. ledna 2015 v 16:54 | František
Tentokrát jen krátce , téma týden.
Vyber si,takto řečeno jde o možnost která nám je dána někdým vybrat si něco, někoho z nějaké kolekce možností , která ale zjevně není nekonečná, to by muselo být řečeno Vyber si co chceš.
Opakem by bylo kdyby nám někdo řekl Tu máš, pak je zřejmé ,že jsme nedostali možnost výběru, někdo rozhodl za nás a nějak vybral, dobře nebo špatně.
Vyber si , může tato výzva na nás působit pozitivně pokud produkty obecně jsou pro nás přijatelné.
Představte si ,že sličnému princi královský otec dá na vybranou tři princezny které bohužel v době kdy se rozdávala krása tak nějak chyběly. Nebudu popisovat rozdíly , nechci někomu na kterého by popis mohl sedět ublížit, ona krása také není všechno. Co Vám bude platná překrásná slečna která pro Vás nebude mít slovo dobré, podvede Vás s prvním chlapem, vyluxuje Vám peníze a co se týká pracovitosti mohu říci jediné, hamba mluvit.
Pokud bude předmět vašeho výběru tak trochu nehezký , bude mít ale dobré srdce, pracovitost a píli, můžete prožít plnohodnotný život.
Nevybíráme si jen ženy, co takhle přátele.Pokud se Vám daří a můžete být druhým užitečný, budete mít přátel dostatek, běda,že sestoupíte z hlediska postavení, zhorší se Váš zdravotní stav , najednou taky přátelé se odvrátí k novým autoritám. Známé rčení, jsi-li v nouzi, rádu dá ti každý dobrý přítel, málokterý dá ti mouky pytel , se naplní, mnohdy ani na tu radu nedojde.
Vyber si kterou cestou se dáš, ne každá cesta tě dovede k slávě,postavení ,ne každý má stejnou nástupní úroveň. Fiktivně jak by na dráze jedni cestující nastupovali na místní lokálku jedoucí do blízkého maloměsta, v jiné stanici už by stavěl obyčejný rychlík , v jiné i vlaky EC a IC a někde navíc i Pendolino.
Vyber si .....tady by byly možné i další variace ohledně jídla, pití, životosprávy a životního stylu, náhledu na umění atd.

Zakázáno

21. ledna 2015 v 14:53 | František
Zakázáno
Opak je povoleno,skutečné je taky kašlu na všechno, budu si dělat co chci.
Zakázáno by mělo být všechno co vybočuje z pravidel soužití mezi lidmi, co uráží jejich důstojnost, zpochybňuje jejich náboženskou víru,příslušnost k rase, názorovému proudu v kultuře vědě, umění.
Uvedu pár příkladů toho co by mělo být zakázáno a přesto je to v nějaké míře trpěno, tolerováno. Již delší dobu usiluji o zákaz výkupu kovů od fyzických osob a to ne z důvodů toho,že bych někomu nějaké ty peníze za sběr nepřál, důvodem je to že dle zhruba 80% kovů není jak se milosrdně říká sesbíráno ale jde o docela obyčejnou krádež na soukromém, obecním, státním nebo podnikatelském majetku.Každý vidí nějakého chudáka s kárkou a pár plechy nebo kusem okapu, ovšem jou i takoví jež mají nákladní automobily, autojeřáby (i půjčené nebo najaté), rozbrušovačky a další vybavení.Stačí se podívat na to jak vypadají některé opuštěné tovární a zemědělské pbjekty , budovy které by tady mohly stát dalších 100let a najít nějaké využití, ovšem když sběrači oloupou plechy ze střechy, vytrhají stropní traverzy a další konstrukce, z budov jsou trosky zralé k demolici. Ale ty objekty nejsou bez majitele, stačí se podívat do katastru, majitel nezasáhl, nechránil svůj majetek.Mluví se o tom,že bude možná jen platba na účet , kdo zaručí,že ten účet nebude na bílé koně například bezdomovce kteří peníze vyberou a předají dál s nějakou provizí.Přitom by stačilo zavázat firmy zabývající se rekonstrukcí střech, topenářské firmy, firmy rekonstrující ploty atd. aby kovové materiály daly do sběren sami, získané prostředky zahrnuly do vyúčtování, soukromý majitel by tak o nic nepřišel. Auta by se k likvidaci musela dávat autorizované firmě a pokud by něco zbylo tak nějaké staré hrnce by mohly jít na sběrné dvory nebo do speciálních kontejnerů.
Pokračování ještě v tomto týdnu....

Přidám kapitolku o zaměstnanosti, ukazuje se ,že není stoprocentní kontrola kdo je v pracovním poměru, pobírá dávky a nebo je nějak mimo systém. Potom je možné,že občan pobírá dávky , současně načerno pracuje a navíc se přiživuje výše uvedenými krádežemi kovů, v pohraničí také mnozí vyjíždějí do rakouska nebo Německa jako pendleři. Bylo by třeba propojit ohlašovací povinnost mezi sousedními zeměmi při přijímání do pracovního poměru, v jiném článku jsem navrhoval elektronickou obdobu pracovní knížky, tento doklad by musel být i v zahraničí předložen a pokud by tam bylo označeno ,že občan čerpá například podporu v nezaměstnanosti, by zaměstnavatek pod sankcí nemohl takového pracovníka zaměstnat a měl by navíc ohlašovací povinnost pro správní řízení v zemi občana.Nejsem schopen odhadnout přesná čísla, ale ročně díky práci načerno (bez zdanění) utíkají státu stamiliony ne-li více. Navíc na místě , kde někdo pracuje načerno by mohl být někdo v legálním pracovním poměru a nečerpat dávky.To by mělo platit i pro cizince s dlouhodobým pobytem v ČR.Ten , kdo v ČR pracuje nebo ten jež patří k rentiérům by rovněž měl v pracovní knížce označenou tuto skutečnost, mířím hlavně k příživnickým a mafiánským strukturám, nemyslím,že u nás potřebujeme balkánské zloděje (kapesní, v obchodech, na dálnicích), že potřebujem různé mafiány v oblasti prostituce, drogové dealery, výrobce pervitinu, pětitele marihuany a podobné . ten , kdo by neprokázal zdroj přímů (legálních) by se musel pakovat.
U těch rentiérů by byl nutný takový postup, nestačí jednorázově prokázat nějakou částku na účtu (lze obejít z krátkodobé půjčky nebo jiných zdrojů ) ale z prostředků rentiéra na účtu v ČR i zahraničí by musel být na běžný účet zasílán na základě trvalého příkazu obnos odpovídající běžné potřebě pro život v ČR (náklady bydlení, strava, kultura atd.)Z bvěžného účtu by pak bylo placeno inkaso, patba kartami, výběr z bankomatu apod.
Pokračování příště
Další kapitola bude věnována uspořádání státu, volbám z hlediska efektivity a vztahu ke korupci a nespravedlnosti hlavně při rozdělování prostředků od EU.
K parlamentu to jest poslanecké sněmovně a senátu nemám připomínky jen bych uvítal zavedení vázaného mandátu , zdá se mi nemravné aby někdo kandidující za určitou stranu, s její podporou jak finanční tak i obecnou, náhle vystoupil z klubu (strany ) a fungoval jako nezařazený nebo rovnou přešel k opozici, prostě by vystoupením ztratil mandát a nastupoval by náhradník z jeho původní strany.Diskutovaná otázka kouzavého mandátu se mi nezdá vhodná, člen vlády by měl vědět o čem se jedná ve sněmovně nebo senátu, spíše by sněmovna měla zefektivnit svoji činnost, to co se tam v poslední době děje svědčí o neprofesionalitě některých funkcionářů (viz dnes místopředsedkyně za ANO Jermanová při hlasování o vydání dluhopisů). U senátu by především z důvodu úspor nákladů na volby by mohla být zvážena otázka při odchodu člena a za polovinou období, by mohl nastoupit na zbytek období poražený z druhého kola voleb.Doplňuji ještě otázku kvóra pro platnost senátní volby při nízké účasti voličů, myslím,že pod 25% by volba neměla platit a druhé kolo by se muselo opakovat.U poslanců dolní komory by měla být možnost volby jen na dvě období, pak jedno období přestávka, navíc před první volbou by poslanec měl minimálně 4 roky někde pracovat aby byl v reálu s životem a ne nastupovat po škole.
To , kde vidím hlavní problém je volená část krajských zastupitelstev, docela škoda byla bývalých okresů (bez zastupitelů) z hlediska přehledu o území a dosažitelnosti pro starosty atd. S tím už se asi nedá nic dělat, dle mne by se systém krajů měl přebudovat na úroveň regionů vyžadovaných EU, minimálně přisloučením a rozdělením malých krajů jako Vysočina, Karlovarský, Zlínský, Liberecký s Ústeckým . Jako Pardubák ale varuji před pokusy dávat dohromady Pardubice a Hradec Králové , tam je tak negativní zkušenost,že by to bylo kontraproduktivní.
Hlavní rozdíl by byl ten,že kraje by byly administrativními celky bez zastupitelstva a tím pádem i odpolitizované, hejtman by byl jmenován na základě výběrového řízení ministerstvem (nutná zkušenost ve funkci starosty města po jedno období), ostatní vedoucí odborů, náměstci atd. v souladu se služebním zákonem na základě výběrových řízení a atestací v oboru veřejné správy-Nejen by se ušetřilo na odměnách zastupitelů, volbách, hlavně by se ale omezil vliv stran na rozdělování dotací , grantů , evropských peněz a snížil by se korupční potenciál za který nás EU kritizuje.Sloučením krajů by také zemizely dnešní regiony , agendy by se sloučily a byl by jednotný hlas regionu (kraje) .
Ještě se zmíním o některých nápadech hnutí Úsvit a to o přímé volbě hejtmanů, starostů. Myslím,že negativa plynoucí z přímé volby presidenta bez precizování postavení a kompetencí by mohly všechny od přímých voleb odradit. U hejtmanů postup viz výš naznačeno, je to manažerská a ne politická funkce a měl by podléhat vládě (poslanecké sněmovně v možnosti inicializace změn , návrhů zákonů). Pokud jde o starosty a primátory, přímá volba by mnohde vedla k zablokování zastupitelstev, hrozí nebezpečí,že by zvoleni mohli být nějací místní oligarchové (kmotři) kteří by využili vliv na své zaměstnance, voliče by sikoupili sliby na dotace atd. Byl jsem 20 roků v zastupitelstvu a vím ,že starosta (tam , kde není rada) má dost velkou pravomoc a pokud by rozhodval proti vůli zastupitelstva , došlo by k permanentnímu koonfliktu, nedohodě, neschvalování potřebných věcí až k rozpadu zastupitelstev a novým volbám.Spíše by prospělo opatření o ztrátě mandátu zastupitele v případě pravomocného odsouzení což de facto už je, doplnil bych to ,že v případě zahájení trestního řízení se zastupitelem by dočasně ztratil mandát a nastoupil by náhradník z kandidátky, pokud by byl očištěn , vrátil by se. Trestní řízení až soudní projednání se mnohdy táhne roky a zastupitel po tu dobu se může jevit jako nedůvěryhodný.
Pokračování -viz registr přestupků.
Přestupky, recidivy.
Opět se dobu mluví o evidenci přestupků, o tom jak si mnozí dělají z přestupkových komisí srandu, buď vůbec neplatí a jsou-li nemajetní, tak jsou pokuty nevymahetelné, nebo pro ně pokuta neznamená žádnou zátěž protože jim nezákonná činnost vynese mnohem více.
Asi už nemá cenu se vracet k podivné amnestii presidenta Klause, myslím amnestování tunelářů z různých kauz, jde mi spíše o ostatní drobné zlodějíčky, podvodníky, přestupce v dopravě atd.Prý už polovina propuštěných s z různých důvodů (většinou spáchání dalších trestných činů) vrátila do vězení. Základní problém u majetkové amnestie je ten,že ze hry vypadá stát jako žalobce a okradený má teoretickou možnost se domáhat práva vlastním podáním, skutečnost je ale taková,že na náklady takového řízení které ani nemusí skončit vítězně, prostě nemá peníze, někdy i vůli .
Co takhle zavést princip návratu do původního stavu, znamená to ,že by zloděj obecně , nemohl být amnestován, propuštěn , dokud by obětem, tedy okradeným neuhradil všechny peníze o které je připravil, donutit je vydat nakradené peníze, blokovat majetek při obvinění a zahájení vyšetřování. Majetek zabavený by potom sloužil k odškodnění okradených třeba i tak,že by místo luxusní nemovitosti zůstal pachateli nájemní byt bez chalup, aut atd.
Evidence přestupků- registr.Bylo by třeba zavést co nejdříve a to s celorepublikovou působností, pachatelé mnohdy migrují po republice a mají dobře spočítáno aby škoda byla pod 5000Kč a šlo tedy jen o přestupek řešený komisí.
Přitom by stačilo uzákonit součtový princip takže když by někdo v Plzni nakradlo za 4000Kč a v Liberci přidal 3000Kč , měl by 7000Kč a tedy by jeho čin už byl posuzován jako trestný čin, strach z přeplnění věznic by bylo možné obejít užíváním alternativních trestů , především nucených veřejných prací pro obce, nemocnice, správy silnic, lesy a zemědělce.Dále domácím vězením s prací o víkendech, pokutami, propadnutím věci(automobil užívaný při krádežích, zbytné vybavení domácností , prostředky volné i na účtech).Obdobným způsobem třeba dle nějakého bodového systému by se sčítaly ostatní přestupky jako narušení pořádku, méně závažná napadení, pokusy o krádež atd.Řidič když se mu nasčítá 12 bodů čelí správnímu řízení o odebrání ŘP. takto po nasčítání bodů by následoval postih obdobný jako při krádežích.
Je úsměvné slyšet o bezmocnosti úřadů které nemohou vymoct z různých přestupníků pokuty, platby za svoz odpadků, co si pomyslet o opilci jež dluží tisíce za pobyt na záchytce a jsou prý nevymahatelné.Bylo by asi třeba jinak definovat kategorii lidí hlášených na obecních a městských úřadech, většina z nich je nedostupná, mohou být i v cizině a teoreticky i po smrti,Jestliže někdo v obci evidentně nežije, tak nevytváří odpady tam a neměl by ani platit , mnohdy právě požadavek na tyto platby je vykazován jako dluh, mám za to ,že evidence těchto osob by měla být centrální , minimálně na úrovni krajů a pokud by někdo by byl na nějaké ubytovně ,,součástí platby by bl i příspěvek na svoz odpadů v místě, jak vymoci cokoli na bezdomovcích je na Nobelovu cenu,to ,že kolem jejich obydlí je pořádek si může myslet jen nějaký ignorant.A to ,že bezdovecký způsob života je z hlediska ochrany zdraví nejlepší, nevyvážená strava, alkohol, chlad v zimním období atd. určitě život neprodlužují.
Což takhle poopravit pojem historické žaláře pro dlužníky, to,že tam bude někdo jen pobývat, bude jej nutné stravovat atd. , dluhy nezaplatí, ale kdyby byl nucen tvrdě třeba 12 hodin denně pracovat, pro pracující na úkor dovolené (kromě jednoho týdne) pracovní režim vylučující postávání, polehávání, hraní karet, hodinové svačinky apod. Takže ten opilec by tak dlouho pracoval, dokud by dluh nesplatil, běžné by mělo být zabírání prostředků užitých při trestné činnosti, tedy i automobilů, vybavení , bytů vařičů, zařízení a úrody pěstíren marihuany, pokud by byli přistiženi zloději kovů , týkalo by se to automobilů včetně nákladních rozbrušovaček. lisů atd.Zabavené prostředky po prodeji by výnosově pomáhaly poškozeným, u narkomanů (alkoholiků) na detox, léčení .Měla by také začít být uplatňována formulace o úmyslném poškozování zdraví (pití nad míru, užívání jakýchkoliv drog včetně tanečních), dovedu si představit systém bonusů a malusů v platbě zdravotního pojištění , nevím proč by člověk žijící relativně zdravým způsobem , měl doplácet na jiného jež si plánovitě ničí organismus návykovými látkami, dokonce i nevhodnou životosprávou, zanedbáváním prevence atd.
Bylo by zajímavé kdyby někdo statisticky spočítal bilanci mezi náklady na léčení srdečních, plicních, mozkových a dalších postižení v důsledku nývykových látek s ziskem ze spotřební daně u alkoholu (u drog pro stát by nemělo být nic ziskového, proto by měla přijít úplná prohibice včetně postavení výroby, distribuce ale i konzumace mimo zákon).
Zakázáno by toho mohlo být daleko více,zjednodušeně vše co je namířeno proti ostatním lidem, společnosti morálce ,kultuře. V okamžiku jak svým konáním někoho omezím, ublížím mu fyzicky nebo psychicky, přivodím mu újmu finanční, společenskou atd. jsem v poli zakázáno.Platí to pochopitelně i na poli náboženském, rasovém, jsme všichni lidé,sobě rovni, není důvod se vyvyšovat.

Život bez internetu

14. ledna 2015 v 13:12 | František
Život bez internetu
Je možný, jako senior jse se musel bez internetu obejít celá léta. Navíc to byla doba komunistické moci kdy řada informací nebyla oficiálními zdroji prezentována, na indexu byli autoři, knihy, filmy , hudební skupiny nebo jednotliví umělci.
Bylo nutno číst v encyklopediích, poslouchat kromě oficiálních médií i zahraniční vysílání v češtině (Svobodná Evropa, Deutche Welle, Radio Vatikán, Hlas Ameriky , Londýn). Protože hlavně Svobodná evropa byla notně rušena , musel se každý snažit zachycovat například vysílání v polštině , kde po čase bylo možné podstatu věcí pochopit. Kupodivu velice dobré byl jakési ruský radiopřijimač větších rozměrů jež měl detailní dělení krátkých vln a tam se mnohdy dalo nalézt nerušené vysílání, halt i rušiči občas udělali( soudruzi) nějakou chybu.
Něco se dalo získat v Maďarsku v angličtině (němčině) , jen to naši celníci nemuseli vidět navrchu zavazadla.
Nyní k dnešnímu internetu, vím ,že když někdo přijde s požadavkem jisté cenzury v internetu, snesou se na jeho hlavu hromy, blesky. přesto si myslím ,že vzdhledem k dnešní situaci ve světě by něco jako proces samočištění měl být zaveden. Jako malopěstitel na své zahrádce také nenechám mezi ředkvičkami plevel i když na první pohled vypadá vitálně, potom bych taky nic nemusel sklidit a živit se pěťourem nebo pýrem nemám v úmyslu.
Měl by existovat nějaký kodex, soubor pravidel co je možné v internetu publikovat a co už možné není, ten by měli všichni dodržovat a pokud by došlo k závažnému porušení, měl by nějaký kontrolní sbor zasáhnout, třeba i na upozornění jiného uživatele, policie atd.
V každém případě by na internetu neměli mít možnost prezentace teroristé všeho druhu, propagace rasismu ať bílého nebo černého, antisemitismus, , neúctu k základním hodnotám života a lidským právům.
Jako křesťan odmítám byt zařazován k nevěřícím, reálné je ,že vedle sebe mohou existovat různé víry, nesmí se ale zároveń vylučovat (zpochybňovat), normální je ale i to ,že existuje velká skupina lidí jež nepatří k žádnému náboženství a pokud dodržují pravidla spoečnosti , nejde o žádné asociály.
Podobný filtr by měl vyřazovat i stránky s dětskou pornografií, stránky podvodníků jež se snaží okrást jiné ať už ve formě podvodných nabídek prodeje nebo hackerské kterým jde mnohdy také o získání přístupu k účtům druhých uživatelů . Vím ,že ideálního stavu nebude asi dosaženo nikdy, v prvé fázi by mělo být přikročeno k těm největším problémům s mezinárodní spoluprací i za cenu odříznutí určité oblasti (území) odkud je vadný obsah do internetu směrován.

Pracovní knížky

9. ledna 2015 v 10:47 | František
Pracovní knížky
Navazuji na včerejší blog a tověcí která mnohé nemusí nadchnout, vychází z praxe a ve svém důsledku by mohla státu přinést prostředky které unikají v šedé nebo přímo černé ekonomice.
Vím jak dopadl S karta, bylo to diletantsky podané a málo vysvětlené a zasahovalo to osoby které mají už tak dost smůly díky zdravotnímu stavu , invalidy, nemocné roztroušenou sklerźou atd.
Můj návrh směřuje do období kdy by měl každý zdravý jedinec být v pracovním legálním procesu, to jest období mezi 18. lety a 65. lety.Každý včetně cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR by musel mít pracovní knížku (název je jen orientační návrh), pochopitelně ne papírovou jako za první republiky nebo protektorátu, ale elektronickou čipovou kartu.
Zde by oprávněné instituce vybavené a oprávněné k provedení záznamu označili pracovní poměr, stav kdy je vyplácena nějaká z dávek (mateřská, dávky v nezaměstnanosti apod.). U studujících by tam bylo označeno trvající studium na střední až vysoké škole.Policie to jest státní, městská i cizinecká by měly možnost při kontrole kromě OP (pasu u cizinců) i kontrolu pracovní knížky.V té by bylo nejen zahájení pracovního (jiného) poměru a jeho ukončení, neměl by být v době kontroly stav ,že někdo nebude ani v pracovním poměru nebo na dávkách.Pro rentiéry a dostatečně bohaté by musel platit proncip , nejen mít na účtu prostředky ale mít běžný účet na který by z hlavního účtu měsíčně byla poukazována částka nad stanoveným minimem pro stravu, ubytování atd. Je to proto ,že pokud by stačilo jednou prokázat nějakou částku , dalo by se podvádět z nějaké krátkodobé půjčky nebo podobné transkakce.
Proč to vlastně navrhuji, má vůbec někdo představu kolik lidí pracuje načerno, kolik lidí na dávkách současně pracuje v ČR nebo jako pendleři v sousedních státech (Německo, Rakousko). Nezdaněním u černých mezd přichází stát o statisíce ne-li více.U cizinců dlohodobě žijících v ČR by neměl být problém aby ti kteří zde pracují, studují nebo jako rentiéři žijí, aby dokázali,že nepatří k mafiím, zlodějským balkánským gangům, dealerským drogovým skupinám včetně vařičů drog, pěstitelům marihuany atd.Ti kteří by nemohli doložit za co v ČR vlastně oni a někdy i jejich rodiny existují, by nezbývalo než ze země odejít nebo si příjmy legalizovat, myslím,že máme dost vlastních zločinců a nevím komu by chyběli kapesní zloději, vykradači aut, podvodníci s DPH a falšováním prodeje značkového zboží a už vůbec ne všichni co se motají kolem drog.Bylo by třeba současně po dohodě s zaměstnavateli v Německu, Rakousku i jinde aby na pracovní kartě,pokud zjistí,že jde toho kdo pobírá dávky, aby jej prostě nezaměstnali a podali do ČR hlášení jež by bylo podkladem k správnímu řízení s takovou osobou. Nejde mi onějaký návrat k totalitnímu zákonu o příživě, jde mi o to aby každý kdo pracuje odváděl státu daně včetně zaměstnavatele. Současně by bylo třeba nějak upravit pravidla pro mladé lidi kteří budou chtít pracovat v cizině nebo se toulat někde v Indii apod. , jednou se budou moc divit až jim nastane zákonný věk pro důchod a oni nebudou mít leta a dostatečný základ pro rozumnou výši důchodu , například povinnou minimální platbou na sociální fond nebo jinou formou dle možností jejich nebo rodičů, opět jde o to aby někdo dlouhodobě žijící nebo pracující mimo republiku nepobíral zde žádné dávky.Podobně nepřijatelné je aby, někdo kdo byl čas v zahraničí (VB) pobíral po návratu do ČR dávky z ciziny a nárokoval si i dávky v ČR.Ty peníze potom pochopitelně chybí v systému pro opravdu potřebné.Na závěr dávky pro osoby v období kdy mohou pracovat by měly být spojeny s vykonáváním veřejné služby (prací pro města, nemocnice atd.)a spojen s tlakem na zapojení do stálého pracovního procesu.

Je suis Charlie

8. ledna 2015 v 16:22 | František
Je suis Charlie
Přes nuly ve statistice se přihlašuji k památce na zavražděné novináře a další v Paříži.Doufám,že útočníky stihne jediný logický trest , viz bezpečnostní akce probíhající v této době.
Ve střetu civilizací musíme stát pevně na našich náboženských a společenských hodnotách, pokud má být někdo hostem, musí se tak chovat. Většina se nemůže přizpůsobovat menšině , vzdávat se kulturních a náboženských tradic, zakotvení společnosti v kultuře, názoru na rovnoprávnost a práva žen, náboženských společenství atd.
Každá minoritní seskupení mohou existovat, užívat si náboženské svobody, tradic , musí ale respektovat právní řád hostitelské země, nesnažit se ovlivňovat většinovou společnost.V každé zemi může být jen jeden právní řád, stejná práva pro všechny, ovšem za předpokladu toho,že každý bude dle svých možností pracovat, žádný stát není tak bohatý ,aby kromě seniorů, matek pečujících o děti, invalidů a mládeže živil nějaké takříkajíc hosty kteří by chtěli stávající právní řád torpédovat nebo jde o zločinecké skupiny viz u nás zlodějské klany z Balkánu, různé mafie, výrobce a dealery drog.Jestliže se politici zabývají přípravou zákonů k dokazování nadměrného majetku, co takhle připravit i zákony k dokazování příjmu u cizinců kteří nikde nepracují, tedy se neživí poctivě.Pro rentiéry a majetné by nebyl problém zdroje dokázat,u ostatních viz dříve uvedeno by mohlo následovat vyhoštění, myslím,že s zločinci s občanstvím ČR si vystačíme.

Ne vrahům z Paříže

7. ledna 2015 v 15:21 | František
Ne vrahům z Paříže
Konečně by měli prohlédnout ti kteří se snaží bagatelizovat nebezpečí které pro náš svět představuje radikalizovaný islám.Za bílého dne byla přepaden redakce satirického periodika v Paříži a je tam 12 mrtvých, z toho dva policisté. Nevím jaké karikatury otiskli, ale to přeci nemůže byýt důvodem k tak odporné vraždě.Když by každý, koho někdo zesměšnil nebo jen ukázal na jeho slabou stránku, měl vraždit, ocitli by jsme se v naprostém chaosu. Lidský život se nedá vyvážit nějakým článkem, obrázkem, poznámkou , jako křesťan a katolík jsem si už také mnohokrát vyslechl něco o černoprdelnících atd., nikomu jsem následně neublížil, maximálně jsem si v duchu jeho intelektuální úroveň připodobnil k nějakému jinak užitečnému hodpodářskému zvířeti (variace dle pohlaví).
Stokrát můžou obhájci multikulturalismu a podobných nesmyslů říkat, to nejsou všichni takoví, nlze vycházet z kolektivní viny . V světě v minulosti existovala symbióza lidí různého náboženského vyznání, je možné žít vedle sebe, musí však každý nemít snahu toho druhého zničit, vzít mu jeho víru, vyhnat , zabít apod. A je to právě islám který narušuje možné soužití ,neuznává jinou víru , výsledkem je potom takové vraždění. Nebezpečí je o to větší,že v řadách IS bojují evropané ať už muslimové nebo konvertovaní, mají občanství , znají jazyk a pokud se vrátí například pro změnu poměrů na bojišti v Sýrii a Iráku nebo v rámci úkolování , budou nebezpeční, život pro ně nic neznamená a odnesou to vždy nevinní ,viz útoky v Londýně a Španělsku.
Měla by být vytvořena taková opatření která zabrání návratu džihádistů , zabrání vzniku teroristických buněk v islámských komunitách ,současně i s zvýšením úsilí o zničení struktur Is, Boco Haram a podobných skupin včetně Libye a Jemenu.

Tajemná osoba

5. ledna 2015 v 13:41 | František
Tajemná osoba
Jak asi může vypadat ta tajemná osoba, má snad klobouk naražený do čela, černé brýle a kožený dlouhý kabát, to by byla ale karikatura na příslušníka gestapa nebo STB (nedělám mezi nimi žádný rozdíl).
Nebo jde o člověka, který ostatním pomáhá seč může, slepce nebo stařenku převede přes rušnou ulici, sype ptáčkům, posílá DMS na známá konta atd.Ovšem pozor, jsou mezi námi tací, kteří i takového člověka dovedou obelstít,klidně by si oblékli šaty co nosí při mytí auta, pár dní se neholili a myli jen naoko. Bavorák nechají za rohem a přibelhají se převzít falešnou pomoc, skutečně potřební jsou ale mnohdy plaší, stydí se prosit a máme-li dobrý pocit ,že jsme někomu pomohli, můžeme být velice překvapeni když toho( chudáka jednou potkáte na nějaké vernisáži, burze nebo luxusní restauraci).Vím,že kolem speciálních karet pro sociálně potřebné, držitele dávek apod. se nadělalo mnoho povyku, skutečnost je takové, že nějaký doklad pro ty nízkoprahové stvrzený sociální péčí ,by mohl sloužit k odmítnutí různých podvodníků, chytráků apod. Už to vidím jak se zase někdo pokusí zneužít tříkrálové sbírky k získání peněz na chlast, drogy atd. Je třeba si prostě jen zkontrolovat doklady, zapečetění pokladničky a přispět dle možnosti. Kdysi existoval institut pranýře, prostě k nějakému sloupu na kruh se přivázal provinilec a pochybuji,že mu potřásali pravicí a strkali dukáty do kapsy. Bohužel nyní platí mnohdy nesmyslné chránění různých podvodníků , zlodějíčků atd. , asi ne prqanýř, co takhle webové stránky pěkně dle kategorií, kapesní zlodějí, bytoví zloději, daňoví podvodníci, internetoví piráti atd......ovšem po odsouzení a nybytí právní moci rozsudku.Zároveň v případě podvodu s DPH,tunelování atd. současně s trestem i zákaz podnikání v jakémkoliv oboru, nucený odchod i z dalších firem s zabavením podílů ve prospěch dříve poškozených.
Obecně řečeno raději než tajemnou osobu která může skrývat neblahá tajemství, osobu čitelnou, s dostatečným morálním kreditem, odpovědnou, ve vztahu k vlasti a národním zájmům ČR pevnou, prostě nkdo komu když podáte ruku a podíváte se mu do očí, víte,že ten člověk Vás nepodrazí, žije v pravdě a jistě i tak vede své děti a rodinu.