Únor 2014

Zloději kovů-kolikrát ještě

22. února 2014 v 18:30 | František
Zloději kovů-kolikrát ještě.
Zajímavé téma, co už budou muset zloději kovů ukradnout aby se zákonodárci a ostatní probudili ze snu, máme nový parlament, vládu s důvěrou a kontinuálně tady probíhá trestná činnost . Jsou ničeny a to většinou nenávratně hodnoty, některé i nenahraditelné pokud jde o umělecká díla , budovy které tady mohly být třeba dalších 100 let spějí k rozvalinám jen proto, že měly plechovou krytinu (hliník nebo pozink. ocel), že měly ve stropě ocelové traverzy, byly tam konstrukce a pozůstatky po bývalé výrobě (textilky, zemědělské i bytové objekty).Poslední výkřik zlodějů je ocelová hala, jen pár tun, měla být užita jako chráněná dílna pro postižené, nebude, někdo ji s pomocí automobilu a jeřábu ukradl ze soukromého pozemku, zčásti znehodnotil rozřezáním a klidně jen na občqanku odvezl do sběrny a vyfasoval 60 000 Kč, kolik ta hala měla cenu před krádeží v TV nebylo.Řidič náklaďáku prý nevěděl ,že jde o krádež, svatá prostoto, kolem sběren se pohybují jedinci kteří evidentě nevidí, neslyší, mají asi IQ tykve, šedý i zelený zákal dohromady a velké kapsy na bakšiš.
Jako student jsem vykonával brigádu v jedné firmě na vrátnici, měli jsme knihu návštěv jako tisk s kolonkami pro SPZ vozidla, jméno řidiče, druh nákladu, jméno a podpis odpovědné osoby za naložení.Nechci se chlubit, byl jsem mladý , nebyl jsem líný na korbu vylézt a světe div se, tu vrtačka, tu jiný materiál ve fázi přechodu (nelegálnímu, tedy krádež) k známému šoféra nebo kohosi z fabriky.Že se na mne potom neusmívali je asi logické.
Zpět k sběrnám,můj základní návrh se nemění a to úplný zákaz příjmu kovového materiálu od fyzických osob nebo firem které by si teoreticky zloději mohli založit. Běžné kovové předměty jako nádobí, rámy kol atd. může jít na sběrné dvory obcí. Tam , kde jde o větší množství materiálu při rekonstrukci střechy, otopných systémů, oplocení firmou, by sběr odevzdala firma a cenu za sběr zohlednila při fakturaci. Automobily by bylo možné likvidovat jen v autorizovaných provozech zaručujících ochranu přírody před vypuštěním provozních kapalin, oddělení plastů , akumulátorů apod. Pokud by někdo měl nějaké kovové materiály jako staré zemědělské a jiné stroje bylo by možný jen odběr po dohodě přímo sběrnou v místě bydliště (chalupy) aby bylo vlastnictví materiálu prokazatelné majitelem na smlouvě o odkupu materiálu.
Nutné by bylo upřesnění pojmu, komu vlastně patří odložená věc na různých typech pozemků mimo sběrný dvůr.
Doklad o převzetí materiálu ve sběrně jen občanský průkaz nemůže stačit, kolik je občanských průkazů ukradených, majitel i ohlásí ztrátu, není ale informační systém mimo policii aby bylo prostým dotazem možné zjisti zda předložený OP nebyl nahlášen jako ztracený(odcizený) navíc někteří jedinci na pokraji společnosti (bezdomovci) za pár korun půjčí i OP, ono si na nich totiž není ve finále co vzít.Navíc by se měly evidovat, jak jsem naznačil dřívější praxi i SPZ a údaje o řidiči, řidič by také si měl uvědomit,že napomáhání páchání trestné činnosti je rovněž trestné.Platba byla 60 000č, vidím to tak,že platby nad limit dejme tomu 5 000 Kč by mohly jít jen na účet firmy (oficiální) dle obchodního rejstříku, tím pádem dohledatelný v účetnictví, jinak by si někdo i s firmy mohl dělat malou domů, přeci kdo nekrade , okrádá svou rodinu,že.
Neumím si představit co by se stalo až by někdo přinesl do sběrny upajcnutou hlavu svatého Václava, jiný zase nohu atak dále, kompletní sochu by snad nabídl jen tuplovaný dement, sranda co, ale ono je to vážné, co když zítra někdo ukradne 20m kolejí a Pendolino v 120 km rychlosti vyletí , budou mrtví , ranění, cokoliv co se týká dopravních staveb by automaticky mělo být kvalifikováno jako obecné ohrožení. Sběrny by měly mít složenou kauci, vážné porušení pravidel- propadnutí kauce, další, likvidace firmy a následná pokuta, snad by si mohli mezi sebou udělat pořádek sami.
Každý když se začne o této problematice mluvit si nejdříve představí ošuntělého chudáka s kárkou jež někde vyprosil nebo našel starý sud, okap a pár korun mu pomůže vyžít, těchto lidí by se zákaz opravdu dotknul, pro ně by bylo nutné něco udělat, nejlépe je zaměstnat při nějaké formě veřejných prací, ovšem ty co jsou profesionalizovaní, mají auta, prostředky k řezání konstrukcí atd. netřeba litovat, je to stejné jako u kasaře jeho nádobíčko, taky mu je zabaveno, rovněž tak zabavení by podléhaly i prostředky používané k trestné činnosti. Navíc nejde jen o škody, jde i o pohyb velkých sum nezdaněných peněz v šedé (černé) ekonomice, vláda chce hledat úspory, dodatečné zdroje, moji milí hle, tady jsou.

Sociálno,pravdy.lži, iluze

16. února 2014 v 13:34 | František
Sociálno, pravdy, lži a iluze
Předem připomínám,že v této oblasti nepracuji ani jsem nepracoval a nemám ani odborné vzdělání v tomto směru, jde tedy o čistě laický pohled .
Na úvod bych chtěl sdělit základní a léty prověřenou pravdu a to ,že práce je základní lidská činnost ,k práci je každý náležitě vybaven (rozumově i fyzicky) , bez práce by jsme neměli co jíst, kde bydlet, dopravovat se do zaměstnání atd. Jsou pochopitelně období (fáze) lidského života kdy od narození ve fázi dětství práci nahrazuje dětská hra, poznávání tvarů , barev, chuti , pojmů. Následuje doba školní docházky a příprava na výkon povolání ať už pro manuální práci nebo odborné administrativní nebo obslužné činnosti, duševní práci na poli vědy, výzkumu, vzdělávání atd.Potom by měla nastat doba aktivní pracovní činnosti, sbírání zkušeností, profesní růst a celé profesionální kariéra. Poslední období je doba odpočinku v seniorském věku, důchod. Ani důchod nemusí znamenat konec aktivit, kromě poznávání, odpočinku to je pomoc vlastním dětem, práce na zahrádce, chalupě, sport, turistika.
Bohužel,zdá se ,že pro určitou část populace toto schéma neplatí,chci-li jednou brát, musím také po aktivní dobu určenou k pracovní činnosti dávat, systémy jsou většinou průběžné , z plodů naší práce jsou dotováni naši blízcí, děti, vnoučata, otcové a matky, tělesně postižení kteří nemohou pracovat.
Za bolševika byl velký klacek pro zaměstnání všech (příživa), co na tom,že někde někdo pracoval z hlediska celospolečenského produktu zbytečně, někdo práci předstíral , některé struktury byly určeny k hlídání jakýchci idejí viz cenzura, kulturní a církevní dohled, na státu v podstatě parazitovala i celá struktura vedoucí strany KSČ.
Problém dle mne začíná už ve fázi vzdělávání , různí bojovníci za lidská a jiná práva zatracují zvláštní (praktické) školy, je prostou skutečností,že ne všichni jedinci jsou vzdělatelní na úroveň vysokoškolské výuky,každý má někde svůj strop , pokud na nátlak rodičů ,nebo proto,že škola aby se uživila musí mít určitý počet žáků, výsledek za moc nestojí, mnohdy školák přijde o rok či dva anakonec stejně střední školu vzdá. Navíc učení v řadě případů nalévá do hlavy absolutně nepotřebná moudra, příkladem je větný rozbor v češtině, spíše by měl každý dostat jazykovou průpravu, počítačovou gramotnost, základní znalosti k uzavření smluv,kontroly mzdy atd.Tam , kde panbů nenadělil vzdělávatelnost pro další studium mnohdy postačí vzdělat v oborech jako zahradník, přidavač, lakýrník, lešenář, dnes v řadě případů na těch místech jsou cizinci (chápu je, doma by se měli hůře, živí rodin atd.) ovšem je taky přísloví bližší košile než kabát.
Mám za to ,že prostě není možné se spokojovat s faktem ,tito jsou málo vzdělaní, není pro ně práce , dostanou tedy dávky, dávka by měla být chápána jako druh platu a za plat je možné vyžadovat práci, opět apeluji na využití povinné veřejné služby pro ty kteří pracovat mohou a momentálně přes veškerou snahu pro ně práce není,je tolik oblastí kde by veřejná služba mohla pomoci (úklid, zemědělství, lesnictví, údržba budov atd. jen najít prostředky)
Prostředky- myslím,že by se yplatil audit všech prostředků jež údajně jdou na charitu, sporu, obcím, různým organizacím, fondům a sdružením a to třeba tak,že už žádný další akvapark, bazén, golfové hřiště, tenisové kurty , apod.V saouvislosti s olympiádou se zase mluví o dráze pro rychlobruslaře - příklad. Nebylo by jednodušší těch pár sporovců i s trenérem umístit do nějakého domu v Německu u existující dráhy, nebo je to pár hodin jízdy autem.Rovněž tak i další různé organizace by peníze neměly jen tak strkat nějakým ekoteroristům, nemakačenkům , feťákům ,alkoholikům atd.ale věnovat je na dotování veřejné služby.Děsím se představy jaká generace může vzejít z těch jež nikdy pořádně nepracovali, žijí z dávek, přikrádají si například krádežemi kovů, zemědělských plodin a všeho co se dá zpeněžit. Jakou úroveň myšlení budou mít jejich děti, když nepoznají standardní chování viz výše uvedeno.Jestliže člověk ztratí pracovní návyky, nebo si na ně vůbec nezvykne , jak bude žít, uživí jeho společnost, neřeknou jednou pracující těmto lidem D .O.S.T., tak jak už se několikrát stalo, vždy se pozornost svede na extrémisty, kteří se na tom chtějí zviditelnit.
Když už se ty dávky vyplatí , tak by měly sloužit především rodině k udržení minimální životní úrovně a ne aby část končila v kapsách lichvářů, část v automatech, alkoholu nebo donce drogách. Sociální karta možná něco chtěla řešit, výsledek byl negativní, u heren by například stačilo kdyby se staly klubovými zařízeními, do automatů nešly penníze ale žetony vydávané oproti klubové kartě s kreditem jež by nebylo možné z dávek hradit, řada heren patří řetězcům, karta by platila v rámci řetězce všude.Kdyby nějakou kartu, říkejme ji třeba dávková , dostali jen ti kteří nepracují po uplynutí podpory v nezaměstnání (mimo důchodce, matky, tělesně postižené) na kterou by chodily dávky , byl by tak velký problém v marketech s centrální pokladnou zablokovat pro tyto karty alkohol, cigarety a zboží nesloužící k běžnému životu rodiny.Pracovní úřady by měly pracovat s nezaměstnanými , ideální vidím akce trhy práce , kde je více firem na jednom místě, záznamníky o nařízených návštěvách firem s potvrzením a oznámení o výsledku poptávání, konkursu apod.
Pokračování někdy příště, zatím zdravím.

Zloději kovů a podobní

5. února 2014 v 18:34 | František
Zloději kovů a podobní.
Máme novou vládu, kromě jiného chce bojovat s korupcí, zatočit s daňovými úniky, výběrem DPH a podobně, jistě chvályhodné ale je třeba aby ruka zákona ve snaze získat finance na opravdové potřeby občanů, sociální potřebné, důchodce, školství, dopravu a další, sáhla i tam , kde peníze utíkají a nikomu to zdá se vůbec nevadí.Nemohu z časových důvodů se zabývat celou šíří sociální politiky jako na příklad dotace na bydlení (ubytovny), herny , lichvářu a exekuční mafie.
1) Zloději kovů a celá oblast sběru kovů.
-je třeba jasně vymezit zákonnou formou co znamená akt odložení věci, to jest na koho odložená věc přechází s ohledem na místo odložení (sběrné dvory jasně odložené věci patří majiteli (většinou obce).V ostatních případech nutné jasné stanovení, ovšem tak aby se nezlegalizovalo vytváření černých skládek s odpadem a už vůbec ne původem ze zahraničí.Mám za to ,že by potom finančně využitelný materiál mohl být zdrojem příjmů nejspíše obcí , při využití pracovníků na veřejných pracích.
-druhou skupinou jsou automobily, stavební stroje , zde by likvidaci měly provádět autorizované firmy schopné zajistit zachycení škodlivin (oleje, plynné náplně atd.)Nemělo by být možné provést likvidaci s vyškrtnutím z evidence mimo činnost takové autorizované firmy, hodnota sběru by byla součástí kalkulace za likvidaci vozidla.
-třetí skupinou jsou kovové materiály které nejsou ani odloženy, jde o součásti obytných, zemědělských a průmyslových objektů , kabelová vedení všech zprávců,součásti dopravního značení, ovládání a signalizace na dráze, v metru apod. Zde násilné odebírání, vytrhávání a další hrubě poškozuje majitele, snižuje hodnotu stavby, u dopravních záležitostí může dokonce zapřičinit havarie, u vedení správců síti přerušení provozu, výpadky atd.To už narušení je jednoznačne kriminální čin, nebo i dokonce obecné ohrožení.
Řešení je jediné, určitě vyvolá křik majitelů sběren kovů, zloději by snad měli alespoň mlčet. Spoléhat se na to ,že městská a státní policie může hlídat každý dů, chatu, chalupu, průmyslové a zemědělské objekty, kilometry dopravních staveb apod. je iluze.
Zastavit výkup kovových materiálů k určitému datu od fyzických osob a případně od podezdřelých firem které nemají žádnou konkrétní výrobní činnost a kdosi by je založil na krytí činosti výše uvedené.
Firmy které v rámci legální činnosti provádějí rekonstrukce nebo demolice objektů by kovové sběrové materiály odevzdaly sběrně a s majitelem by získanou cenu odečetly ve vyúčtování (Radiátory, trubky, plotové díly, střešní krytiny kovové ,stroje nepatřící do skupiny dopravních prostředků (bez olejových, plynných a obecně škodlivých kapalinových médií)
Pokud by profesně zručný občan sám si vybudoval nové oplocení, topný systém , střechu a potřeboval by se zavit starých plotových dílů, sloupků, a dalších kovových prvků , musel by vyzvat sběrnu a ta by si materiál převzala u občana a uhrdila mu cenu se srážkou na dopravu .
Za porušení zákazu by pro sběrnu následovala velká pokuta až odnětí oprávnění k podnikání, propadnutí věci přijaté od neoprávněné osoby, firmy.
Celé by to mělo i sociální dopad, ovšem ne všeobecný jak si někdo myslí. Mnozí si představí nějakého chudáka jak s vozíkem veze do sběrny něco co si někde vyprosil, někde to leželo nebo to bylo poblíže nějaké stavby apod.Ano na tyto lidi by nová úprava mohla mít vliv ale je třeba si vyjasnit to ,že taková činnost přeci nemůže být jediným zdrojem obživy, každý bu'd má pracovat nebo je ve skupině lidí pobírajících nějakou formu dávek (podpory v nezaměstnanost, ,důchody, sociální dávky všech kategoriií). Pokud by se uplatnily státem podporované veřejné práce pro každého pobírajícího dávky (bez, důchodců, matek, tělesně postižených, nemocných) , měl by každý povinnost odpracovat určitý počet hodin na veřených pracích a sběr skutečných kovových odpadů by mohl zvýšit příjmy obcí.Dopad na ty, můžeme přímo říci příslušníky zlodějských gangů , ono kyž se kradou tuny materiálu jako například krádež svodidel , kolejí, traverz, jeřábových drah atd.tak už nejde o shrbenou postavu s kárkou, ale o nákladní auta , jeřáby, skladovací prostory.Nikdo nemůže říci,že v případě krádeží z domů. chat, zemědělských a průmyslových objektů i mimo provoz, že jde o majetky, které nikomu nepatří, v katastru má každá parcela svého majitele, většina staveb má rovněž majitele, to ,že majitelé jsou třeba nečinní by nemělo nic znamenat, krádež je krádeží ať je poškozený kdokoliv, třeba i cizinec.V této oblasti by stát mohl získat velké peníze, jde o nezdaněné zisky jednotlivců a skupin kteří jsou mnohdy na podpoře nebo dávkách , navíc pochopitelně jakýkoliv zásah do stavby snižuje její hodnotu a rovněž jde o následnou devastaci zatečením dešťové vody, uvolnění vstupu pro bezdomovce kteří zkázu budov dokonají , viz požáry objektů, další drancování drobných kovových dílů. elektroinstalcí atd.
-důležité i pro ostatní body by bylo snížení stropu mezi trestným činem a přestupkem na 3000Kč a sčítání na základě registru přestupků kdy by tako se sčítají řidičské body by se sčítaly škody a při částce 3000Kč už by to nebyl přestupek.
2.Zloději v bytech, firmách , kapsáři atd.
Bylo by třeba ,protože hlídání všeho, všude je iluze zamezit možnosti přeprodávání kradeného do bazarů , zastaváren, na různých burzách , po internetu apod. především zrušit noční provoz baszarů a zastaváren, zvýšit kontroly s evidencí na každou věc, v případě pochybností i to ,že každý by měl být schopen doložit jak k věci přišel, jestli je z jeho bytu, jestli při větším počtu kusů je normální aby někdo měl patery sloupkové hodiny atd.Platí to i pro burzy a internet. Pomohl by nějaký web ztracených věcí s popisem(fotem), mnohdy se horké zboží pachatelé pokoušejí udat mimo místo bydliště.
3Zloději aut
Měl by také u nových vozů povinně udělat něco výrobce , podíl elektroniky je takový ,že kdyby existovala vyjímatelná část o velikosti mobilu(do kapsy) kterou by si každý odnesl sebou a bez níž by nefungovalo nic spolu s blokací brzd, převodovky apod, prostě by řidič vytáhl ten díl z kapsy(kabelky) zasunul jako kazetu a potom klíčem startoval, myslím ,že by to mohlo dost pomoci, také by bylo dobré kdyby bylo možné po čase , například technické prohlídce , změnit kódování aby nebylo tak jednoduché vymyslet obecně platnou náhradu. A jinak důsledná kontrola v autobazarech, nejen vin kódy ale bylo bylo by možné i osazení utajených čipů v karosérii atd.A hlavně zásah proti přeprodávání dílů z kradených aut na bazarech, internetu atd. Každý kdo prodává by musel mít doklad o nabytí věci v legálním obchodu s autodíly ,kradené díly putují dle tisku hlavně do některých opraven.Při množství aut , které se ročně ztratí a nejspíše je kdosi rozebere na díly, musí existovat dílny , kde rozebrání proběhne, to auto musí k té dílně někudy jet. Místo priority v trstání zločinu jim některá opatření nahrávají -viz kamery s omezeným rozlišováním aby nepřečetly SPZ, zakrývýní tváří v TV (rozostřování).Podle tam kde není klimatický důvod v terénu, není ani důvod zakrávat tvář šátkem, kapucí, mnohdy by identifikací podle obličeje se mohli přihlásit důežití svědci, další postižení , bylo by možné spojit případy seriových pachatelů atd.
Že by zásah proti této šedé nebo černé ekonomice znamenal další peníze, státu, obcím i občanům je snad jasné, pachatele snad litovat nebudem, každý se má živit poctivě , navíc pokud někdo pracuje načerno a čerpá k tomu dávky, bere z talíře důchodcům , samoživetlkám s dětmi, tělesně postiženým atd.