Prosinec 2013

Rok 2013

25. prosince 2013 v 19:14 | František
Rok 2013- možná je předčasné již 25.12.2013 analyzovat letošní rok, mnohé se ještě může stát.
Takže pozitiva, jsme realtivně zdraví, neumíráme hladem, nemusíme se bát (doufám), že nás před domem nebo při nákupech někdo zastřelí, bude držet jako rukojmí , že nám někdo vykrade dům, vybere peníze z účtu, podvodně při nákupu nemovitosti nás nepodvede, naše banka nezkrachuje, náš zaměstnavatel zčista jasna neodešle veškere firemní peníze kamsi na nějaké ostrovy a nás bez peněz , práci a dokldů nenechá na holičkách atd, atd- Víte věř a víra tvá tě uzdraví(pomůže z bryndy, nenechá tě a tvoji rodinu strádat).
Takže i ta pozitiva co jsem výše uvedl jsou trochu na vodě.
Jak se bránit, samozdřejmě první je nežít na doraz, v době hojnosti si uložit přebytek peněz na nenadálé zvraty, v televizi ukazují jak některé ženy s dětmi (předpokládám samoživitelky) při zpoždění výplaty dávek o týden jsou bez prostředků, nemohou platit faktury, nemají na jídlo atd. Je to polítováníhodné, je otázka jak jsou ty systémy výplaty dávek nastaveny , proč není možné všechny dávky jedné osobě sloučit do jedné platby na jeden termín, při výpadku systému vyplatit nějakou zálohu atd. Zároveň ale to ty ženy nemají bývalé partnery s vyživovací povinností, sourozence, rodiče. Já osobně jsem zažil před pár léty v důsledku personálních změn náhlý pokles platu a po dalších třech letech výpověď pro nadbytečnost, další zlom byl při odchodu do důchodu, Každý musí zvážit své možnosti , porovnávat příjmy s výdají a na výdajové stránce odbourat nadstandardní věci, nelze být závislý na dávkách a současně chodit po hospodách, jezdit na all.inclussive zájezdy , chodit po klubech, kosmetických salonech, nevynechat koncert zahraničních hvězd atd.atd.
Někdy je bohužel nutné přejít do menšího bytu, prodat umělecké předměty,chaty, byt ve vlastnictví prodat a jít do rozumného nájmu, vzdělání nemusí být pro děti v soukromých ústavech, většina populace prostě projde veřejným státním školstvím .
Takže zpět k roku 2013, máme presidenta kterého polovina národa nevolila, vládu kterou nevolil nikdo a chystá se nová vláda navyšující deficit státního rozpočtu, tedy i státní dluh, Státní banku která na podporu vývozu sráží hodnotu koruny (znehodnocení úspor, zdražení dovozového zboží , důsledky dopředu vlastně ani nevíme)
Máme věřit,že vše bude jinak, slunce bude vycházet dříve, bude krásněji zářit, nad poli budou létat skřivánci, lidé budou k sobě milí, ohleduplní a budou si vzájemně pomáhat.
V jakémsi filmu dobří lidé tak trochu zářili a krásněli, ti špatní tmavli a stávali se z nich obludy, zkusme toho kdo krátí daně, okrade důchodce nebo postižené, bere z dotací, veřejných peněz také vytmavit, dát mu najevo pohrdání a společensky ho exkomunikovat, nevím proč by měl podvodník po krachu jedné firmy mít možnost založit druhou a dále škodit, v středověku vypalovali cejch, sekali ruce atd. , je jiná doba ten cejch by mohl vypadat jako stop pro podníkání, získání úvěrů, převod financí do zahraničí nebo v rámci rodiny, každý má dvě ruce a nohy a může pracovat v lese, na poli, v továrně.
V některých státech je zaveden systém kaucí, kauce propadne a slouží k uspokojení poškozených pokud se člověk ve vysoké hospodářské nebo politické funkci dopustí podvodu, zpronevěr apod.Rovněž by měl každý manažer nebo politik projít nižším stupněm řízení a ne jít rovnou do manažerské(ministerské) funkce. někde také úspěchy slaví rotace funkcí , vhodné uplatnění může zpřetrhat korupční vazby,vyšší stupeň je dosazení spolehlivých lidí s vazbou na finanční úřady do firem tam kde je vysoký korupční potenciál (výběr DPH, přidělování dotací atd.)
Pokračování někdy v roce 2014, přejí do nového roku vše nejlepší poctivým, bohabojným a čestným, ostatním cestu k doažení spravedlnosti a pořádku v této zemi.

Vánoce

19. prosince 2013 v 18:01 | František
Vánoce, toto téma svádí k nostalgii, vzpomínání na to co bylo za mých mladých let, o čekání na Ježíška, hledání dárků jež rodiče někam vždy ukryli (ono se říká ,že vzpomínky obvykle sahají tak na práh 3-4 let,tedy u mne na roky 1950-1951, to nebyly veselé roky, vše bylo velice skrovné a dárky byly vlastně jen měkouše s oblečením na rostoucí kluky,Díky tomu,že jsme žili na venkově bylo alespoň nějaké maso z králíka nebo i z prasátka, pěstovaly se i kozy- dětství jsem prožil na kozím mléku, z něj s přidáním melty světlá káva a do ní se lámal chléb, máslo bylo vzácné, mazalo se sádlo, margarin jsem nesnášel.
Jinak si pamatuji,že koupě masa v malém řeznictví byla patálie, matka mě vzbudila před pátou a já jsem šel stát frontu, ona mě vystřídala po pů osmé a já utíkal s taškou na zádech do školy. Navíc to bylo tak,že k nějakým těm kotletám (kolik Vás - aha 4 tak 4 ks) musel člověk vzít kus nějaké flaxy , matně se pamatuji i na to jak se stříhaly a odpočítávaly body(poukázky na potraviny), na bandasky na mléko.
V domě jsme bydleli já s bratrem a mí rodiče na jedné straně chodby a na druhé babička s dědečkem na dreuhé straně, přes časté neshody rodičů a prarodičů během roku , většinou kvůli tehdy pro mne nepodstatným věcem, se vánoce slavily společně a stromek byl jen jeden.
Protože jsem chodil s babičkou do kostela zažil jsem několikrát ve škole výtky i od některých učitelů , náboženství brzy jako předmět zrušili.Přesto doteď vzpomínám na cesty na půlnoční , někdy právě padal sníh, ta nálada, zpěv , přesto mne varovali , i v kostele nic neříkej co si myslíš, mezi věřícími jsou špiclové od STB a i když něco řekne ditě, berou to tak ,že to muselo slyšet doma.
Vraťme se k dnešku,opět se blíží vánoce, rodiny zasednou k prostřeným stolům, rozdají se dárky, přijedou návštěvy, je relativní klid a mír (ponechme stranou turbulence v politice atd.)
Zároveň musím vzpomenout naše křesťanské bratry a sestry kteří mnohdy mimo zájem mocných tohoto světa v současné době trpí hlavně v některých afrických zemích kde militantní odnože islámu se snaží uchopit moc, obsadit území a proti křesťanům (nevěřícím psům) užívají ty nejkrutější metody, hoří kostely a misie, dochází k vraždám , únosům, násilnému vyhánění z místa bydliště nebo násilnému konvertování. Statisíce úprchlíků strádají v táborech odkázáni na humanitární pomoc, jsou podvyživeni, šíří se nemoce, nejhůře jsou na tom děti.Je to přeci daleko, my tam nejezdíme, musíme brát ohled na globální zájmy, ve hře je ropa, ambice Iránu , ale co ti lidé, dříve spokojeně žili, i když na naše poměry v relativní chudobě, kdo jim pomůže, kdo jim dá jistotu života, normální život, alespoň minimální vzdělání a lékařskou péči.
Mnohdy se konají sbírky na naše potřebné, jsou opravdu všichni potřební, základní přirozeností je práce (jakákoliv).Kdo má zdravé tělo a věk odpovídající době vyhražené pro pracovní nasazení, by měl pracovat a ne natahovat ruce pro dávky, je jen třeba rozjet vhodné programy a možná se i zamyslet jestli by práci tisíců cizinců nezastali nezaměstnaní a ti na dávkách i když vím,že cizinci živí doma celé rodiny.
Práce by byla , mnohde krajina zpustla, na loukách jsou náletové dřeviny, lesy jsou zarostlé buřinou, krajinu hyzdí i ruiny bývalých obydlí,opuštěných zemědělských a továrních areálů, nepoužívané cesty. Na jedné straně pokračuje masivní zábor půdy pro areály skladů, výroby, nákupních center, co alespoň některé prostory zarostlé kopřivami a křovím zkulturnit na parky, sady nebo pole. Dříve lidé z vesnic vysekali pro králíky kdejaký příkop, loučku, dnes drobné chovy jsou utlumeny, tam kde se neseká a neodstrňuje křoví se pomalu krajina mění v pustinu, možná,že se to i některým zeleným mozkům může líbit, ale sytit obyvatelstvo dováženými potravinami mnohdy druhořadé kavality a přitom nechat mizet nebo nevyužívat tisíce hektarů půdy jež dávala zrno, brambory, řepu, pásly se tam husy, kozy , slepice. Dnes vlastně drobná zvěř a ptactvo nesmí na veřejná prostory ani přecházet, pamatuji ,že u nás to bylo tak, ráno se oteřela vrátka, kohout si odvedl slepice do vrbiček, husy vedené houserem zamířily k rybníčku, večer se to zase všechno vrátilo na dvůr, slepice běhaly těch 100m snášet domů a nikomu to nevadilo.Vše bylo na přírodním základu, žádné chemikálie, hormony a nevím co jiného.
No už bych asi to měl ukončit, přeji všem Vánoce šťastné a veselé , zkuste myslet i na ty kteří někde živoří, nemají jistotu, děti nemají žádné dětství , jsou to také lidé jako my, zaslouží si také klid a mír , náboženskou svobodu, možnost si vydělávat na svůj chléb , budovat domov a mít naději snad alespoň do budoucnosti.

Vztahy

16. prosince 2013 v 18:12 | František
Vztahy
Dobré,špatné, korektní, napjaté,vstřícné a mohlo by se opakovat donekonečna jak koho co napadne.
Vztah podřízenosti a nadřízenosti, vztah milostný nebo jen sexuální.
Každý má nějaký vztah, od narození po chvíle poslední, vztahy se vrší, zanikají, mění charakter, vymezují se , utlumují nebo zesilují.
Ten kdo je korektní , přátelský , pravdomluvný , otevřený a chápající jistě bude mít více kladných vztahů než nějaký tlučhuba, zákeřný,nenávistný a zlý člověk.
Ovšem nesmí to být jakýsi Ferdinand dobrotivý, všem vyhoví , všem pomáhá , život mu ale proteče mezi prsty a ti pro něž se snažil udělat vše jej využijí, zneužijí a odhodí jako obal, něco pro ně již nepotřebného.Vztahy ve společnosti , málokdo je hajným kdesi v hlubokých lesích , většina z nás má rodinu, příbuzné, známé , musí nějak existovat v pracovním kolektivu, sporu, zábavě.Zobrazit graficky vztahy i jen malé skupinky by bylo složité, vazba každý s každým, možná skupina s jinou, kladné i negativní ,nenávistné i ve znamení lásky, vztahu.
Nezbývá než stále držet své lepší já, vyhýbat se konfliktům,ale ne se nechat ponižovat, zesměšňovat a odsouvat na vedlejší kolej.Dávat najevo svou intelektuální úroveň bez přezírání a srážení druhých.
Mnohdy to ale vypadá tak, že mezi vlky, medvědy lidojedy, kojoty a hyenami se pohybují malí bílí králíčci a věří ,že je ti dříve řečení nesežerou, nevyhubí, že pravda jako něco krajně neužitečného bude potlačena, zadupána.Všichni dobří lidé by se měli semknout , udělat hráz zlu, faleši, nenávisti jak rasové tak náboženské nebo motivované jako třídní.
A jinak všem přeji šťastné Vánoce, lepší Nový rok, novou naději, posílení víry ,samozřejmě zdraví, lásku a toleranci.

Advent

8. prosince 2013 v 19:09 | František
Advent
Mohl bych psát sladkobolnou esej na téma blížících se vánoc,tradice adventních věnců,zapalování svíček atd.Třeba bych měl i větší návštěvnost svých stránek,neudělám to,nemohu když vzpomenu na utrpení kterému jsou vystaveni naši křesťanští bratři a sestry v některých zemích Afriky.Po Mali se to projevilo v Středoafrické republice,nikdo neví v které další zemi k podobné situaci může dojít.
Scénář je vždy stejný,v zemi kde do té doby spolu křesťané a muslimové žili bez větších konfliktů,objeví se islamisté jako hnutí,ozbrojí se,využije i možných kmenových a jiných rozporů a začne islamizovat část státu kde obvykle vláda zcela neovládá území.Pro křesťanské obyvatelstvo nastane boj o přežití,jsou vyháněni,vražděni,hoří kostely nebo jsou násilně nuceni k konverzi.Finanční podpora těchto bojůvek pochází většinou z bohatých ropných států, k rebelům se připojují žoldáci z jiných zemí.
Jak jistě víte Francie se souhlasem RB posílá do oblasti vojáky,další dodají jiné země.
Mnoho věcí je důsledkem expanze islamistů navázaných na Al-Kaidu a podobné skupiny,problémem je i to jak vznikaly v Africe státy,kolonie Anglie,Francie apod. většinou v hranicích ignorovaly historii,vedly někdy podél řek nebo dokonce podle rovnoběžek a poledníků.Výsledkem jsou národy a etnika reozdělená do dvou a více států,státy kde jeden kmen je vládnoucí a druhý hraje vedlejší roli,rovněž náboženské hranice se nekryjí s hranicemi států.
Svět a hlavně přežilá OSN stojí,zírají,jedají,proklamují,ale co ti jež prožívají exodus,hladoví,umírají nebo jsoou zabíjeni,ženy zlnásilňovány,rabování je na denním pořádku.Docházáí k ničení uměleckých děl,kostelů a misií.
Mnozí si řeknou,kdeže je to,to je daleko,nás se to netýká,my si žijem .něco podobného si říkali mnozí během občanské války ve Španělsku nebo válek v bývalé Jugoslavii.
Domyslel vůbec někdo,že masa hladových lidí bez naděje živořících v uprchlických táborech se může dát na cestu za bezpečím,nasycením,novým životem.
Staerá pravda hovoří,že nejlépe je obyvatele udržet na místě,dám jim bezpečí,nějak je zaměstnat,přivést je k soběstatečnosti.To ale znamená jedovaté býlí islamistických skupin utlumit,paralyzovat,není to namířeno proti státům,obyvatelům al těm kteří štvou k nenávisti,mnohdy i na půdě škol,proti výcvikovým táborům a přímo jednotkám v akci.Že jde o saň s mnoha hlavami je vidět Afgánistánu a jindePřesto je nutno do toho jít,právo na život,svobodu a náboženské převědčení patří k základním lidským svobodám, zavírání očí nám nepomůže.Hodiny ukazují za pět minut dvanáct,víte.....

Zloději kovů 2

6. prosince 2013 v 16:31 | František
Zloději kovů 2
K tomu tématu jsem se už ani nechtěl vracet ale dva momenty z dění v ČR mne přesvědčily , že to už není jen technický problém ale, veřejně přehlížené konání trestné činnost ve velkém rozsahu s výsledkem škod na majetku fyzických osob, obcí , firem i majetku státu.
Příběh první , jakýsi lump kradl měděné urny s popelem nebožtíků , popel vysypával a urny sešlapal a následně je nosil do sběrny.Personá trpící pravděpodobně šedým zákalem nepoznal ani jednou o co jde , proplácel zlodějovi peníze, to ,že je obrat prohrál v automatech už je vedlejší. Sběrna dostal pokutu ale ne za krytí zlodějny ale za porušení hygienických pravidel.Morální profil takového člověka snad ani nelze popsat, urna s popelem pro mnohé je vzpomínkou na někoho blízkého, vysypání je zneuctění, útok proti pietě atd. Takový člověk by už neměl opustit brány věznice nebo jakéhosi detenčního zařízení.
Příběh druhý, na stavbě dálnice kdosi ukradl tuny nových ještě nenamontovaných svodidel, klidně je prodal do sběrny, měl s tím chudák ještě námahu je zohýbat atd. obsluha sběrna musela mít asi šedý i zelený zákal najednou nebo prostě dostala bakšiš.
V prvém případě mohlo jít o jedince, druhý případ už není toho druhu, je zřejmé,že do kradení kovů se zapojují organizované skupiny, musí mít nákladní automobil , jeřábou ruku atd.
Ti lítostivci a ignoranti jež v podobných případech mluví o jakýchsi chudácích vylepšujících si životní situaci by měli vědět , že krádež kovů je ve stejné rovině jako krádež peněz, auta, dřeva z lesa atd.
Ti chudáci minimálně berou nějaké dávky , peníze za kradené kovy jsou nelegálním nezdaněným výdělkem, a skutečné škody jsou neúměrné hodnotě peněz jež za kradené kovy tito lidé dostanou, mluví se o tom,že podobné horké zboží je za mnohem nižší ceny takž rito má i personál sběrny, opět jde o nezdaněné nelegální příjmy.
Jak z toho ven, na netu bylo ,že na Slovensku zvažují zákaz výkupu kovů od fyzických osob nebo fyrem ,jež z vlastní činnosti nemohou odpadní kovy produkovat.
Proto navrhuji k tomuto zákazu přistoupit neprodleně a to včetně legislativního pokrytí. Už slyším nářky majitelů sběren ,že jim klesnou zisky, nebudou vytíženi pracovníci apod.
Předně je nutno plnně legislativně vymezit pojem vlastnictví věci kterou majitel odložil kdekoliv.V případě sběrných dvorů by to byla obec a byl bych i pro všechny obecní pozemky.V případě automobil aby likvidaci mohla provádět jen autorizovaná firma ,bez ní by nebylo možné oficiálně vozidlo zrušit.
U pozemků fyzických a právnických osob včetně státu se nabízí otázka zda odložená věc nebude vlastnictvím majitele i když by z toho mohl být danajský dar v podobě černé skládky ,nebo obce.
Praktické provedení sběru by bylo takové:
Firmy s kovovýrobou ,stavební firmy atd. by sběr odevzdávaly sběrnám jako dosud, je ale třeba nastavit parametry tak, aby nemohla vzniknou firma která by v krádežích kovů pokračovala (předmět podnikání , sídlo firmy)
Stavební firmy provádějící rekonstrukce domů by materiály snesené v rámci rekonstrukce odevzdávaly do sběren a v dohodě s majitelem by získané peníze uplatnilly jako slevu při fakturaci (žlaby, okapy, součásti topných systémů, oplocení atd.)
Pokud by majitel si rekonstrukci provedl sám vyzval by sběrnu k převzetí materiálu do sběru v místě rekonstrukce ,součástí by bylo prohlášení ,že jde o materiál z jeho nemovitosti.
Drobné kovové předměty jako hrnce, rýmy kol atd. by bylo možné jen odevzdávat do sběrných dvorů nebo při akcích pořádaných obcí.
Sběrna která zásadním způsobem by zákaz porušila by čelila pokutě až uzavření, zabavení bez náhrady prostředků z nepovoleného výkupu nebo předmětu výkupu.
Jednoznačně by bylo třeba změnit hranici částky mezi trestným činm a přestupkem na cca 3000Kč, krádež součástí signalizace pro dráhy, silnice, metro atd. by byla jednoznačné obecným ohrožením i při malém rozsahu zásahu.
Současně by se mělo zakročit proti nočním zastavárnám ,starožitnictvím a proti prodeji kradených součástek automobilů na bursách, trzích i přes NET. Máš tři převodovky z Oktávie, ukaž doklady o nabytí nebo jsi zloděj a zboží se zabaví a čeká tě trestní řízení. Tisíce kradených aut končí po rozebrání jako zdroj těchto podivných obchodníků, opět nezdaněné, nelegální příjmy v době kdy se politici dohadují, kde vzít peníze na to či ono.
Jako poslední by mělo být přikročeno k vymezení vlastnictví různých bytových, továrních a jiných objektů o které se majitelé nestarají, nechají je chátrat, doslova rozebírat zloději kovů atd.K tomu patří i institut v katastru nemovitostí pro fiktivní majitele kteří možná už ani nežijí, jsou v zahraniční , majetek nebyl zahrnut do dědického řízení atd.Což takhle výzvu na nějkém portálu s roční dobou na reakci a poté přechod takového majetku na stát nebo obce jež by si snad už majetku více vážily a mohly by pro něj najít uplatnění nebo prodat , stále se zabírají zemědělské pozemky a mnohé investice by mohly být na místě nevzhledných ruin obývaných bezdomovci a čelících nájezdů zlodějů kovů.

Nepřizpůsobiví a ostatní 2

4. prosince 2013 v 18:49 | František
Znovu se vracím k tématu které je mnohdy špatně chápáno,účelově zkreslováno s tendencí očernit obyčejné lidi,kteří chtějí jen v klidu žít,pracovat,vychovávat své děti k pravdě a slušnosti.
V potu tváře chléb svůj dobývati budeš,říká bible.Ovšem z jednoho muzikálu vytržená věta zní.
Moudrý bůh ti dal železné svaly,aby ti práce chlebem voněla,máš-li kapičku štěstí,někdo to za tebe udělá....
Pokud někdo se řídí touto filosofií má možná snadný život,možná pohled na ty lopotící se jedince,ráno vstávající o půl páté,po návratu domů ještě dle pohlaví v jednom kole s domácností a dětmi,muži s údržbou domu,zahrádkou atd.
Příroda má jiné zákonitosti,pohleďte na život trubce v úlu,krmí jej,pečují o něj,pak splní svou povinnost a je vyhnán z úlu,neumí se o sebe postarat a hyne.
Existuje mnoho názorů na vzorec poměru mezi těmi kdo doopravdy pracují (pozor činnost některých sice jako práce vypadá,užitek(nadhodnota) nevzniká ,dle Parkinsona za určitých podmínek může soubor jedinců zaměstnat sám sebe v jekémsi cyklu.Hodnota je nula,vstupy jako papír,nájmy,energie,platy atd. obrovské.Proto by před vychvalovaným zákonem o státní službě měl bý personální audit asi tak jako bych v nějakém zařízení postupně vypínal proud a tam kde by to nemělo vliv na jeho činnost by bylo místo k utlumení,vyřazení tohoto segmentu.
Objektivně,postup techniky,elektronizace atd. umožňují mnohé činnost konat bez davů pracovníků,ovšem jsou věci které ani nejdokonalejší stroje nezvládnou.Dle toho se musí pracovat s lidskými zdroji,přípravou nové generace na budoucí povolání ať už manuální povahy nebo intelektuální.Pokud některý segment přípravy produkuje adepty pro úřad práce,musí bý utlumen nebo funkčně upraven dle potřeb společnosti.
Další vliv má otázka populační tam nejde o nějaké plánování ale o motivaci maldých manželů k pořízení potomka aniž by tovýrazně narušilo jejich životní úroveň. U vzdělaných žen navíc přistupuje otázka jak dlouho může si dovolit při péči o děti,je-li jich více být mimo obor a neztratit část znalostí a sledování trendů-viz možnost zkrácených úvazků,firemních školem a jeslí atd.
Nemůžeme si myslet,že je možné donekonečna měnit poměr aktivně pracujících a těch jež vyžadují podporu.Prodlužující se věk seniorů,lékařská věda udržující větší počet lidí v aktivitě oproti dřívějšku atd.
Přitom adminstrativně prodlužovat věk nastoupení důchodu není trvalé řešení, i když člověka žije déle,nemá už tu výkonnost pro manuální práci, snižuje se i úroveň myšlení,paměti, logiky.Navíc pro starší pracovníky není situace na trhu práce příznivá,nikdo si sice nedovolí říci,stré nechceme, do vstupních podmínek konkursů stačí zařadit vyšší počítačovou gramotnost,znalost jazyků atd.
Zcela pominu tělesně postižené ,tam prostě zázrak na pracovním trhu nenajdeme i když mnohdy slyšíme jak úředníci na základě jakýchsi tabulek se snaží tuto skupinu postihovat.
Jednoznačně je třeba začít přemýšle jak mobilizovat zdravé jedince v mladším věku kteří nepracují, o práci v řadě případů ani nestojí, žijí na hraně zákona a společnost jen zatěžují.
Rodiče za každou cenu chtějí mít z dítek studenty,výhledově právníky , manžery, lékaře na klinikách atd.Ovšem lidová moudrost praví--Komu není shůry dáno,v apatyce nekoupí-každý prostě nemá studijní předpoklady,mohl by být užitečný a možná i spokojený jako ředmeslník,i ti opravdu učebně slabí vždy mohli pomáhat na stavbách,v lese, zahradnictví,úklidu.
Je velice krátkozraké spoléhat se na dávky,jedou až bude každý dávat dohromady podklady pro výplatu důchodu ,může zjistit,že mu chybí roky,(neplatíte-li sociální pojištění ,ztrácíte čas.)dostatečný základ příjmů atd.
Mělo by se především právně ujasnit zda sociální dávku pro nepracující s výjimkou důchodců,žen s dětmi na mateřské, tělesně postižených, je jen dávka nebo jde o odměnu za kterou je možné vyžadovat díl práce (2-3 hodiny denně) jako veřejnou službu.Pracovní úřady by také měly aktivně pracovat v době pobírání podpory v nezaměstnanosti, netolerovat odmítání navídek bez důvodu (rozumné dojíždění není důvod).Podle mne jsou nejlepší hromadné nabídkové akce pro uchazeče o práci kdy je možné na ploše sálu mluvit třeba s deseti firmami.Použít v maximální míře ekonomické nástroje kolem vyplácení podpory k tlaku na nezaměstnaného ,například k průkazu i sešit pro záznamy o návštěvě firem,zařazení do konkursů, výsledky, důvody nepřijetí nabízení práce apod.
Pokračování někdy příště...zdravím i ty co mne ignorují...

Nepřizpůsobiví a další

1. prosince 2013 v 18:34 | František
Vracím se k výše uvedenému tématu, ovšem jde o tak rozsáhlý soubor vztahů a problémů,že v rámci blogu nelze nikdy zcela celou problematiku postihnout.
Především je třeba zcela zavrhnout mnohdy zjednodušující klišé,že jde o rasovou otázku, většina lidí tak necítí, rasová nenávist je jim cizí, to si pouze skupiny holohlavců a jim podobných přihřívají polívčičku na problémech těch dalších kteří se cítí zaskočeni asociálním a nespolečenským chováním některých spoluobčanů, většinou chtějí jen rovné postavení a klid pro svůj ne vždy pohodový život.
Pro novináře a některé politiky slovo nepřizpůsobivý je prostě jasně zařazením pro určité etnikum, je to zjednodušení až zkreslení věci, ono je lepší vše šablonovat , titulky pak mají větší důraz a periodikum se lépe prodává.
Uvedu několik případů lidí jež dle mne jsou rovněž nepřizpůsobiví a patří do většinové populace.
Co řeknete případu různých duševně narušených jedinců kteří jsou zdánlivě neškodní do doby kdy provedou nějaký hrozný čin, vraždu, ublížení na zdraví, poškození majetku apod.Podle psychiatrů je nelze věčně držet v nějakém zařízení, jak k tou ale přijdou jejich oběti, neměla by společnost se chránit tak,že tam, kde léčba už není účinná , stav je trvalý a riziko velké , se provedla izolace těchto lidí v nějakých pro vnější svě uzavřených centrech kde by mohli pod dohledem zdravotnického personálu žít až dožít, ani nemocnice, ani kriminál.
Do této kategorie patří takzvaní shromažďovači odpadu, otřesné záběry v TV ukazují byty zanesené metráky odpadků , krysy, zápach atd.Jak k tomu sousedé přijdou , hrozí jim kromě nemocí i nebezpečí požáru atd.Stát by měl legislativně chránit většinovou populaci před nejen výše uvedenými, jsou i vařiči drog, chovatelé nějakých zvířat v bytě nad míru. Další podobnou skupinou jsou rušitelé klidu libující si v hlučné hudbě, dílenské činnosti, zábavě s radostí až do rána, to ,že někdo vstává ráno o půl páté je asi jeho problém.
A tak by se mohlo dále pokračovat, třeba zase příště.