Listopad 2013

Provokace

25. listopadu 2013 v 15:54 | František
Provokace je takové chování jež má za cíl druhého(druhé) zvednout,naštvat nebo také pozitivně motivovat.Provokace je buď cílená nebo vyplývající z z přirozenosti toho druhého.
Každý kdo se nějak odlišuje od skupiny své věkové kategorie,svého společenského přesvědčení,náboženství atd. může někoho provokovat,je na nás brát neobvyklé projevy,výběr oblečení s rezervou.
Uvedu příklad z letošního Slavíka,moderátor Kraus kterého opravdu nemusím ,záměrně provokoval, nejen převleky ,jízlivostmi apod.Já být dramaturgem ,osobou odpovědnou za pořad,bych takového sebestředného skřeta neangažoval.Slušný člověk i když vycítí slabost druhého nemusí ji za každou cenu využít a ještě jej více potopit,nejde jen o Krause, prostě s takovými chytrolíny jež pobrali veškerý rozum je nejlepší se nebavit a pokud to není životně důležité do jejich pořadů se nehrnout.
Uvedu příklad na který s odstupem nejsem zase tak pyšný, v jednom městě měli propagační akci vegetariáni či co, s kolegy jsme si koupili po 30dkg točáku a demonstrativně v jejich blízkosti jej pořádali s mlaskáním apod.Bylo zajímavépozorovat jak jim padají hračky do kanálu.připomínám je to více jak 30 let,pochopitelně zrním se neživím,jsem odchovanec venkova kdy každý rok jsme se loučili s pašíkem,následně jsme produkty z něj postupně zkonzumovali.
Uvedu jiný příklad,jsem křesťan,katolík , mám znalosti o katastru,pozemkových knihách atd. proto za provokaci považuji neustálé zpochybňování restitucí,prostě cirkve byly soběstačné,nezávislé na státu.Už malé farnosti měly pozemkovou držbu,obdělávání bylo přes najaté pracovníky nebo formou pachtu (nájmu který ale nebyl jen peněžní ale i naturální ve formě vajec,mléka ,mouky,masa).U biskupství byly správci lesů a statků ,byly církve i zaměstnavateli,tedy živiteli mnoha rodin.Jestliže byly pozemky zastavěny silnicemi,obytnou zástavbou atd. je možná jen náhrada finační neboť státu kromě lesů moc pozemků nezbývá.Navíc ty peníze nebudou poskytnuty najednou ale postupně současně se snižováním státní podpory.
Provokatér musí počítat s nevolí okolí,mnohdy až ve fyzické podobě.
Zkusme se obejít bez provokací ,ne každý má IQ génia,ne každý má ideální postavu,ne každý má pohotovost a schopnost podlé útoky hned odrazit.

Říkat pravdu

10. listopadu 2013 v 18:06 | František
Říkat pravdu
Ono se to asi nesluší říkat pravdu v tak citlivých věcech jako je soužití většinové populace a takzvaných nepřizpůsobivých a nebo bít na poplach nad utrpením kterému jsou vystaveni křesťané v některých státech Afriky, všude tam ,kde po staletí žily křesťanské a jiné komunity v oblasti většinového vlivu islámu nebo v zemích ,kde slabé vlády nejsou schopny zajistit výkon moci na celém území státu.
To potom zájem o takové příspěvky je téměř nulový, mnozí se ale dostávají takto do pozice ptáka pštrosa jež údajně v nebezpečí strčí hlavu do písku a ono to nějak dopadne.jenomže ono to obvykle dopadne špatně a nebo ještě hůře, jedni kteří se neumí bránit trpí a ostatní si říkají, nás se to netýká, je to daleko, proč si budeme pálit prsty, je tam globální zájem mocností atd.
Mluvil jsem v termálu v Maďarsku s jedním starým pánem Chorvatem , prošel peklem řádění Srbů v oblasti Vukovaru a i v jeho rodině jsou mrtví. A ejhle, dejte si někdo měřítko na osu Vukovar -Praha a ono to zas tak daleko není.Nebudu zatěžovat případné a vítané čtenáře dlouhým vyprávěním, fakt je ,že ze sousedů a známých, spolupracovníků se díky nenávistné propagandě stali nepřátelé, zdivočelé davy Srbů vypalovaly domy, vyháněly obyvatele katolické (Chorvatské),Srbské polovojenské oddíly i vraždily , loupily, znásilňovaly a tak dále , prostě hrůza.A pak může někdo říci, nastal čas usmíření, zapomeňte na své mrtvé, znásilněné a v nelidských podmínkách internované.Připomínat Srebrenicu a další místa kde kromě armády řádily i polovojenské oddíly ,asi nemá cenu, počítám,že i nestranný pozorovatel musel vidět na čí straně je pravda (ovšem našli se tací i ve vysoké funkci jež neviděli , neslyšeli a pravdu překrucovali).
Podobné scénáře se opakují i v některých afrických zemích, křesťanské komunity jsou terčem útoků islamistických skupin jak Boco Harram,všude je vliv AL Kaidy , nenávistné kampaně z některých náboženských škol, hordy žoldáků stěhujících se ze země do země apod. Mnohdy je to spojeno se separatismem určitých národnostních skupin,zde nefigurují přímo armády těchto zemí , slabé vlády nejsou schopny držet celá území pod kontrolou .Výsledkem jsou statisíce strádajících v uprchlických táborech, rozvrácené zemědělství atd.
A svět se na toto utrpení dívá, OSN zasedá ,zmůže se jen na proklamace, nějaká pomoc sice existuje, není ale nad to kdyby všichni tito lidé mohli svobodně žít ve své zemi se zaručenými náboženskými svobodami, pracovat, obdělávat půdu, prostě žít jak se patří.
K problematice soužití s nepřizpůsobivými se ještě hodlám vrátit, je falešné celý problém otáčet do roviny rasové, takto to vidí snad jen ti holohlavci kteří se na problémech zviditelňují, většina ostatních s rasovými důvody nesouhlasí,skutečnost je jiná a jinde.

Kdo jsme, co chceme být a jak

4. listopadu 2013 v 18:38 | František
Kdo jsme,co chceme být a jak.
Každý hospodský, nárožní nebo blogový matador by si měl uvědomit,že jeho slova také mohou plynout jako voda a jako voda v písku se mohou ztrácet.Kdo je realista myslí ,že malé Česko (Česká republika) nikdy nebylo ani nebude pupkem světa, nemáme na to hýbat světovou ekonomikou, ovlivňovat klima na severním pólu, bránit lovu velryb nebo zachraňovt svět před válkami, bídou , náboženskou nesnášenlivostí apod.
Nebudu se plést do práce historikům ale každý kdo chce vědět ví,že naším prostorem vždy vedla hranice mezi mocenským vlivem západu a východu a že vliv německého živlu nikdy nebylo možné ignorovat, v dnešní době to je nejen německý kapitál ale i jiný který v globalizované společnosti překračuje hranice, vlastnictví firem , bank atd nelze soustředit do národních rukou snad jen v nějaké izolované ekonomice jež by asi dlouho nefungovala, když vyrobím , musím mít z čeho(mám to doma), když vyrobím musím prodat (bylo by komu).
Z těchto hledisek je účast v Nato a EU nutností, je jen otázka jaké by ty instituce měly být, Nato pominu, věnuji se EU.EU někdy připomíná pokus o perpetum mobile ovšen roztáčeného úředníky z Bruselu, každou chvíli něco zakážou, někdy je to zábavné , jindy k vzteku a pláči.Poslední výkřiky jsou proti neautorizovaným semenům a výkonným vysavačům.Kdo si kupuje semena si určitě všiml, že stejná je velikost sáčku vnějšího i vnitřního, ovšem množství semen se rok co rok krátí a cena mírně zvyšuje. kdo má zahrádku jako dlaň to nepozná tak trgicky ale co ten kdo chce sázet ve velkém, mnohldy do semena jdou některé rostliny náhodně a proč to nevyužít, to bude třeba na každém sáčku nutný i kolek a podpis eurokomisaře.
Vysavače ,čím větší výkon, tím věší sací schopnost a odsátí všeho prachu včetně populárních roztočů,to je budeme za chvíli jen slabě ovívávat a hýčkat, pro myšky dělat ve zdi komůrky a pravidelně je krmit, pavoučkům vyhradím zrcadla a blešky ať si koušou.
EU by měla přispívat k hospodářské splupráci členských zemi, koordinovat přeshraniční investice, síť dálnic, rychlostních železnic apod. ale nepokoušet se omezovat suverenitu členů, zasahovat do jejich národních zvyklostí a tradic.Naprosto nechápu proč kvůli přistěhovalcům by měly mizet náboženské symboly jako kříže . Pokud máme přijmout nějakého občany z jiných společenských a náboženských poměrů , měl by být srozuměn,že musí dodržovat zákony hostitelské země, nezpochybňovat místní zvyklosti , náboženství, naučit se jazyk .Svět by měl přestat zavírat oči nad tím co se v některých oblastech děje, tisíce a miliony běženců, náboženské pronásledování především křesťanů, vraždy , násilí , dnes a denně to lze vidět na internetu.
Nikdy nebude řešením exodus lidí sužovaných álkou, náboženským útlakem atd. , je potřeba na globální úrovni tyto konflikty utlumit, jejich organizátory umlčet a snažit se na místě znovu budovat prostor pro život uprchlíků, pracovní uplatnění, jistotu života bez ohrožení ze strany radikálních fanatiků.
Co chceme být, měli by jsme být společenstvím žijícím v pravdě , respektování jednoho druhým, respektování odlišností v náboženství, způsobu života a dokonce i sexuální orientaci . Nutnost dodržení všemi uznaných zákonů, síla která dodrží jejich respektování.
Nejlepší nakonec, jak, to by bylo na Nobelovu cenu, buď všichni dostanou rozum nebo přijde osvícený vládce, nebo prostě behem let moudří začnou skládat kamínky až z nich bude hora a ta se postaví na cestu zlobě, náboženské , rové a kdovíjaké nesnášenlivosti,Bůh nás snad měl stvořit k obrazu svém a to by se tedy někdy divil co z toho dnes je.
Polepšete se , můžete začít třeba tím,že pustíte babičku sednout, zkusít nekrást, nepomlouvat a pracovat i když to někdy bolí. Radovat se z mála. o radost se dělit, nezávidět, víte ,že nevíme dne ani hodiny, dnes jsi silný , arogantní, bohatý a zítra tě sejme ospalý kamioňák a budeš ležet v prachu silnice a doufat v jediné,chci žít.....