Únor 2012

Zrcadlo

29. února 2012 v 18:28 | František
Zrcadlo-pověz kdo na světě zdejší je nejkrásnější,to bylo v jedné pohádce, racionálně zrcadla nemluví a neodpoví i kdyby jsi je prosil.Rozbít zrcadlo je prý sedm let neštěstí, začne to už tím,že se musí uklízet nepříjemné střepy a ještě horší je pak jít a někde si nechat rám znovu zasklít.
Zrcadlo může být nové s přesným odrazem skutečnosti, pozor obrací obraz , jsou i různě vypouklá obraz deformující a pro ty co snesou legraci i zábavná.
Zrcadlo může být i obrazně zakomponované do děje, nastavení zrcadla jež může nás nebo někoho jiného ukázat takového jaký je a ne v jeho idealizované podobě (já spravedlivý, nejkrásnější, pravdomluvný, dobrotivý atd.)
Zrcadlo z hlediska materiálního je předmět ukazující postavu nebo jevy v jeho dosahu, bývá ve skříních šatníků, na zdi, v koupelně jako doplněk,zařizovací předmět.
Jak člověk stárne tak se pohledu do zrcadla spíše vyhýbá, ještě že zrcadlo ukazující jeho chrakter je jen filmová fikce.
Takže kde,že je to nebližší zrcadlo...

Co nás ve škole neučili

20. února 2012 v 17:23 | František
Co nás ve škole neučili

Protože jsem dřívější ročník ve škole jsem byl za bolševika a to znamená v době pokroucené a falešné morálky a náhledu na svět.
Tím pádem nás neučili k lásce k vlasti, heslem byl internacionalizmus , někomu vadil snad i Hašler s písničkami (Ta naše písnička česká atd.).
Neučili nás úctě k základním hodnotám jako je právo na svobodné vyjádření názoru, volnost politického a náboženského přesvědčení a možnosti zvolit si místo pobytu (i jen cesty za poznáním a rekreací) svobodně bez kádrování a fízlování.
Připusťme,že nás neučili lhát a podvádět i když mnohdy musel člověk dělat kompromisy a nemohl říkat to co si doopravdy myslí neboť by sobě i rodině přivodil nevůli mocných.
Neměli nás učit zabíjet a krást i když to sami dělali, co to je znárodnění (krádež),združstevňování s vyháněním kulaků a politické procesy s popravami nebo jen umučení v táborech, střelba na hranicích atd.
Je to smutné vzpomínání, věřme,že následné generace našich vnuků (vnoučat) již budou vychovávany v pravdě, v úctě k rodičům a starším, lásce k vlasti a přírodě kolem nás.

Co by se stalo kdyby

13. února 2012 v 17:37 | František
Co by se stalo kdyby........
Odpovědí více méně možných jsou tisíce, záleží na naší představivosti, životních zkušenostech a schopnosti vyjadřovat se .
Coby se stalo kdyby:
- jsme byli chytřejší a vystudovali nějakou vysokou školu a udělali kariéru
-jsme měli štěstí v nějakém hazardu a vyhráli, zdědili majlant nebo se výhodně oženili
-našli si jinou partnerku, odjinud a prožili život jinak
-měli jsme větší štěstí a rychleji postoupili v kariéře, cestovali po světě, měli domy, jachty atd.
-měli jsme lepší zdravotní dispozici a nebolely nás záda(kolena, hlava atd.)
-žili v úplně jiné zemi, v jiné době, co třeba jako král v zámku ,vládce říše , lidumil nebo despota
Takhle by bylo možné pokračovat do vyčerpání, ale není to nic platné, minulost neovlivníme, ta již proběhla a budoucnost je v určitých mezích dána pokud jste důchodce už nemůžete mít pracovní a karierní ambice, v politice už taky nikam nepostoupíte a zdraví se určitě nezlepší takže na Mount Everest se nedostanete, kanál La Manche nepřeplavete a pokud nejste zavedený spisovatel Vaše dílo už také asi bestselerem nebude.
Zkuste tedy žít jako správný a spravedlivý člověk , mějte rádi své blízké a těšte se z každého dne, roku,jednou přijde konec žití a budete účtovat co bylo a (co by bylo kdyby) bude nicotné a nepatřičné.

Tma jako v pytli

6. února 2012 v 17:57 | František
Tma jako v pytli
Příměr nebo konstastování skutečnosti , to může říci jen ten kdo už v pytli byl nebo si jej dal přes oči.Je nutno také rozlišit pytel jutový, plastový nebo textilní, přes některé se světlo dostane takže tam pravá tma není.
Co to je vůbec tma, je to stav světelného prostředí s minimem světla (osvícení) , to v přírodě je jen za bezměsíční noci mimo oblasti ozářené světelným smogem , znám takové místo v okolí naší chalupy. Tmu znám i jako fotoamatér kdy v době před difitálním fotem jsem utěsňoval koupelnu při vyvolání filmů a dělání fotografií i když tam už svítilo vlastnoručně zhotovené svítidlo s filtrem.
Tma může také být stav mysli některých lidí a nemusí ani záležet na stavu dosaženého vzdělání a postavení, doba tmy je také doba národního (národnostního)a politického útisku státní mocí v područí jedné strany ale to není tma absolutní, takové věci se dějou i za plného denního světla.
Nebojme se tmy a jděme ke světlu, k novým zážitkům, zkušenostem a prožitkům.